Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.01.2021

13/2021

motorový plotostrih

169,99 EUR stošesťdesiat eur a deväťdesiatdeväť centov

Zoltán Zula ALUZ plus

Obec Bohúňovo

22.03.2021

30/2021

licenčný poplatok

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

Galileo

Obec Bohúňovo

22.03.2021

29/2021

plyn OcÚ

212,00 EUR dvestodvanásť eur

SPP

Obec Bohúňovo

22.03.2021

28/2021

plyn

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

22.03.2021

27/2021

mat. výdavky AČ

50,00 EUR päťdesiat eur

K and H trading, s.r.o.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

26/2021

Techsolution zváračka AČ

129,00 EUR stodvatsaťdeväť eur

EDASTYL, s.r.o.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

24/2021

mobila

24,00 EUR dvatsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

23/2021

odvoz KO

309,36 EUR tristodeväť eur a tridsaťšesť centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

20/2021

telefón

21,71 EUR dvatsaťjeden eur a sedemdesiatjeden centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

22/2021

energia

24,00 EUR dvatsaťštyri eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

21/2021

energia

741,00 EUR sedemstoštyridsaťjeden eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

16/2021

lekársky posudok

15,00 EUR Pätnásť eur

MUDr. Drábik Vladimír

Obec Bohúňovo

22.03.2021

14/2021

spracovanie ohlás. o vzniku odpadu

9,60 EUR deväť eur a šesťdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

25/2021

mat. výdavky AČ

24,00 EUR dvatsaťštyri eur

BONAMIX s.r.o.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

19/2021

plyn OcÚ

225,00 EUR dvestopäťdesiatpäť eur

SPP

Obec Bohúňovo

22.03.2021

18/2021

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

22.03.2021

17/2021

stravné lístky

834,02 EUR osemstotridsaťštyri eur a dva centy

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

15/2021

týždenník Magyar7

38,00 EUR tridsaťosem eur

Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány

Obec Bohúňovo

29.01.2021

11/2021

plyn OcÚ preplatok

139,01 EUR stotridsaťdeväť eur a jeden cent

SPP

Obec Bohúňovo

22.03.2021

10/2021

plyn dôch. preplatok

7,97 EUR sedem eur deväťdesiatsedem centov

SPP

Obec Bohúňovo

29.01.2021

9/2021

plyn OcÚ

233,00 EUR dvestotridsaťtri eur

SPP

Obec Bohúňovo

22.03.2021

8/2021

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

29.01.2021

7/2021

preplatok energia

155,00 EUR Stopäťdesiatpäť

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

29.01.2021

6/2021

energia preplatok

92,96 EUR Deväťdesiatdva eur a deväťdesiatšesť centov

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

29.01.2021

5/2021

nebezepečný odpad

16,80 EUR šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: