Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.09.2021

91/2021

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

03.09.2021

87/2021

energia

741,00 EUR sedemstoštyridsaťjeden eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

03.09.2021

86/2021

telefón

21,82 EUR dvadsaťjeden eur a osemdesiatdva centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

03.09.2021

89/2021

mat. výdavky

92,00 EUR deväťdesiatdva eur

D Art sro

Obec Bohúňovo

03.09.2021

90/2021

odvoz KO

324,72 EUR tristodvadsaťštyri eur a sedemdesiatdva centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

03.09.2021

88/2021

energia

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

03.09.2021

85/2021

plyn OcÚ

18,00 EUR osemnásť eur

SPP

Obec Bohúňovo

03.09.2021

84/2021

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

03.09.2021

82/2021

výkopové práce

216,00 EUR dvestošestnásť eur

On Ground sro

Obec Bohúňovo

03.09.2021

81/2021

vodovodná prípojka

196,70 EUR stodeväťdesiatšesť eur a sedemdesiat centov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

03.09.2021

83/2021

mat. výdavky

6,90 EUR šesť eur a deväťdesiat centov

BPP sro

Obec Bohúňovo

03.09.2021

80/2021

znalecký posudok

45,00 EUR štyridsaťpäť eur

Ing. Dionýz Dobos

Obec Bohúňovo

03.09.2021

77/2021

telefón

20,58 EUR dvadsať eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

03.09.2021

79/2021

technik PO

66,00 EUR šesťdesiatšesť eur

Lisák Stanislav

Obec Bohúňovo

03.09.2021

78/2021

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

03.09.2021

76/2021

odvoz KO

322,32 EUR tristodvadsaťdva eur a tridsaťdva centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

03.09.2021

75/2021

plyn OcÚ

18,00 EUR osemnásť eur

SPP

Obec Bohúňovo

03.09.2021

74/2021

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

03.09.2021

72/2021

vývoz jedlých olejov a tukov

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

03.09.2021

71/2021

odvoz nebezpečného odpadu

140,08 EUR stoštyridsať eur a osem centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

03.09.2021

64/2021

oprava VO

132,23 EUR stotridsaťdva eur a dvadsaťtri centov

Ján Farkašovský

Obec Bohúňovo

03.09.2021

73/2021

stavebné práce - Miesto poslednej rozlúčky

6 010,00 EUR šesťtisíc eur

Zoltán Kozsár - MISNA

Obec Bohúňovo

03.09.2021

63/2021

prestavenie spínacích hodín

45,24 EUR štyridsaťpäť eur a dvadsaťštyri centov

Ján Farkašovský

Obec Bohúňovo

03.09.2021

70/2021

vodné

21,61 EUR dvadsaťjeden eur a šesťdesiatjeden centov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

03.09.2021

69/2021

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: