Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.12.2021

121/2021

členské

113,60 EUR stotrinásť eur a šesťdesiat centov

Občianske združenie KRAS

Obec Bohúňovo

01.12.2021

116/2021

aktual. a dotlač rozpočtov rekonštr. stavby cest. infr.

30,00 EUR tridsať eur

miles projekt, s.r.o.

Obec Bohúňovo

01.12.2021

115/2021

rozpočtárske práce stavby

50,00 EUR päťdesiat eur

Ing. Marián Mihálik

Obec Bohúňovo

01.12.2021

114/2021

mat. výdavky

58,61 EUR päťdesiatosem eur a šesťdesiatjeden centov

Marek Mišanko - drevo služby

Obec Bohúňovo

01.12.2021

105/2021

oprava VO

287,24 EUR dvestoosemdesiatsedem eur a dvadsaťštyri centov

Ján Farkašovský

Obec Bohúňovo

01.12.2021

120/2021

stavebné práce projekt "Záhrada ktorá učí a lieči"

500,00 EUR Päťsto eur

Ing. Peter Szappanos

Obec Bohúňovo

01.12.2021

118/2021

tlač podkladov projektu "Záhrada ktorá učí a liečí"

230,00 EUR dvestotridsať eur

Grafdekor, s.r.o.

Obec Bohúňovo

01.12.2021

117/2021

obnova obecnej studne

175,00 EUR stosedemdesiatpäť eur

Ing. Peter Szappanos

Obec Bohúňovo

01.12.2021

113/2021

stravné lístky

826,34 EUR osemstodvadsaťšesť eur a tridsaťštyri centov

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

01.12.2021

112/2021

mat. výdavky

177,80 EUR stosedemdesiatsedem eur a osemdesiat centov

Mária Šimonová Kníhkupectvo

Obec Bohúňovo

02.11.2021

104/2021

oprava VO

307,54 EUR tristosedem eur a päťdesiatštyri centov

Ján Farkašovský

Obec Bohúňovo

01.12.2021

119/2021

mat. výdavky

38,92 EUR tridsaťosem eur a deväťdesiatdva centov

GAFAAUTO

Obec Bohúňovo

01.12.2021

109/2021

telefón

8,74 EUR osem eur a sedemdesiatštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

01.12.2021

111/2021

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

01.12.2021

110/2021

odvoz KO

328,92 EUR tristodvadsaťosem eur a deväťdesiatdva centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

01.12.2021

107/2021

plyn OcU

112,00 EUR stodvanásť eur

SPP

Obec Bohúňovo

01.12.2021

106/2021

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

02.11.2021

103/2021

nebezpeč. odpad

62,60 EUR šesťdesiatdva eur a šesťdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

01.12.2021

108/2021

publikácia

30,00 EUR tridsať eur

Maizo, s.r.o.

Obec Bohúňovo

02.11.2021

102/2021

prístup DOCRE

6,60 EUR šesť eur a šesťdesiat centov

Slovenská komora exekútorov

Obec Bohúňovo

02.11.2021

101/2021

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

02.11.2021

99/2021

odvoz KO

490,38 EUR štyristodeväťdesiat eur a tridsaťosem centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

02.11.2021

98/2021

mat. výdavky

13,30 EUR trinásť eur a tridsať centov

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

01.12.2021

97/2021

plyn OcU

36,00 EUR tridsaťšesť eur

SPP

Obec Bohúňovo

02.11.2021

96/2021

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: