Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.07.2022

055/2022

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

02.06.2022

057/2022

stravné lístky

1 235,94 EUR Tosícdvestotridsaťpäť eur a deväťdesiatštyri centov

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

02.06.2022

051/2022

geometrický plán pozemku

477,00 EUR štyristosedemdesiatsedem eur

GEOPLÁN Rožňava s.r.o.

Obec Bohúňovo

02.06.2022

054/2022

odborný seminár

52,00 EUR päťdesiatdva eur

Asociácia správcov registratúry

Obec Bohúňovo

02.05.2022

049/2022

kanc.potreby

42,60 EUR štyridsaťdva eur a šesťdesiat centov

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

02.05.2022

048/2022

kamerový systém

352,00 EUR tristopäťdesiatdva eur

Tornalanet sro

Obec Bohúňovo

02.05.2022

047/2022

znalecký posudok

42,00 EUR štyridsaťdva eur

Ing. Dionýz Dobos

Obec Bohúňovo

02.05.2022

050/2022

solárne nástenné svetlo

36,32 EUR tridsaťšesť eur a tridsaťdva centov

B-commerce Group sro

Obec Bohúňovo

02.05.2022

045/2022

telefón

20,58 EUR dvatsať eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

02.05.2022

046/2022

mobil

21,55 EUR dvatsaťjeden eur a päťdesiatpäť centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

02.05.2022

044/2022

odvoz KO

677,85 EUR šestosedemdesiatsedem eur a osemdesiatpäť centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

02.05.2022

043/2022

vypracovanie PD stavby - Miesto poslednej rozlúčky

830,00 EUR osemstodtridsať eur

Cselényiová Agnesa, Ing.

Obec Bohúňovo

02.05.2022

042/2022

služby -modernizácia a prevádzka VO

112,18 EUR stodvanásť eur a osemnásť centov

GREP Slovakia spol. s.r.o.

Obec Bohúňovo

02.05.2022

041/2022

plyn OcÚ

141,00 EUR stoštyridsaťjeden eur

SPP

Obec Bohúňovo

02.05.2022

040/2022

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

02.05.2022

039/2022

údržba PC

183,00 EUR stoosemdesiatri eur

CompAct spol. s r.o Rožňava

Obec Bohúňovo

02.05.2022

038/2022

rekonštrukcia cestnej infraštruktúry

44 097,21 EUR štyridsaťštyritisícdeväťdesiatsedem eur a dvatsaťjeden centov

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

02.05.2022

037/2022

mat.vyd.

109,89 EUR stodeväť eur a osemdesiatdeväť centov

WOOD RT s. r. o.

Obec Bohúňovo

02.05.2022

036/2022

poplatok SOZA

20,40 EUR dvatsať eur a štyridsať centov

SOZA

Obec Bohúňovo

02.05.2022

035/2022

prezentácia a výučba

155,00 EUR Stopäťdeistpäť eur

Gyöngyike Mátéová

Obec Bohúňovo

02.05.2022

034/2022

mat. výdavky

105,00 EUR Stopäť eur

LEG-KOVO sro

Obec Bohúňovo

22.03.2022

033/2022

Mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

22.03.2022

032/2022

Odvoz

459,60 EUR štyristopäťdesiatdeväť a šesťdesiat

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

22.03.2022

031/2022

Telefón

23,30 EUR dvadsaťtri a tridsať eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

22.03.2022

030/2022

Služba-modernizácia a prevádzka VO

112,18 EUR stodvanásť a osemnásť

GREP Slovakia spol. s.r.o.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: