Navigácia

Obsah

Vitajte na webových stránkách obce Bohúňovo.

Adresa:
Obecný úrad
049 12 Bohúňovo č. 72

Tel.: +421/58 7920 127, +421/911 265 293
E-mail:obecbohunovo@gmail.com 

Informácie:
Samosprávný kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Horný Gemer
Počet obyvateľov: 275

Fotogaléria

24.02.2020

XI. Regionálne rodinné popoludnie - XI. Regionális Családi Délután

XI. Regionálne rodinné popoludnie - XI. Regionális Családi Délután

V rámci podujatia 22-ého februára pre najmenších sme organizovali maškarný ples, ktorý nasledovala výročná schôdza ZO CSEMADOK-u v Bohúňove, v rámci ktorej mala vystúpenie amatérska divadelná skupina Vár-Lak, a následne manželské páry boli privítaní na oslave z príležitosti Národného týždňa manželstva 2020. Február 22-én a rendezvény keretében a legkisebbek számára maszkabált tartottak, majd a tornai Vár-Lak színjátszócsoport A Keresztanya c. előadását tekinthették meg az érdeklődők, amelyet a Házasság Hete 2020 ünnepség követett Lekenyén.

Detail

05.11.2019

Spoločná modlitba - Közös imádkozás

Spoločná modlitba - Közös imádkozás

Už tradične tretí rok sa uskutočnila na cintoríne v Bohúňove pri kríži spoločná modlitba. Immár harmadik alkalommal került sor a lekenyei temetőben közös imádkozásra a távolban nyugvó elhunytakért.

Detail

05.11.2019

Deň dôchodcov - Nyugdíjasnap

Deň dôchodcov - Nyugdíjasnap

V rámci VI. Jesenného festivalu v Bohúňove sme oslavovali aj deň dôchodcov. A VI. Lekenyei Őszi Fesztivál keretében a nyugdíjasnokat is ünnepeltük.

Detail

Aktuality

24.02.2020

Výberové konanie - Kiválasztási eljárás

Obec Pašková vyhlasuje výberové konanie na • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), • jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 9.3.2020 o 10.30 hod. v priestoroch Obecného úradu Pašková č. 66. Páskaháza Község kiválasztási eljárást indít • egy szociális terepmunkás,és • egy terepmunkás kiválasztására. A kiválasztási eljárásra 2020. 03. 09-én, 10.30 órakor kerül sor Páskaházán a Községi Hivatalban (Páskaháza 66).

Detail

17.02.2020

VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - VESZÉLYES HULLADÉKOK ELVITELE

VÝVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - VESZÉLYES HULLADÉKOK ELVITELE

Na základe harmonogramu bude dňa 5.3.2020 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 10:00 do 11:00 hod. A kioszotott ütemterv értelmében 2020. március 5-én, 10.00 – 11:00 óra közötti időpontban szállítják el községünkből a veszélyes hulladékot.

Detail

13.02.2020

Keď u vás nie je elektrina

Dostali sme manuál od VSD. Dozviete sa z neho, čo môžete očakávať v priebehu odstraňovania následkov mimoriadnej situácie a poradia Vám, ako upokojiť situáciu vo vašom okolí a na koho sa obrátiť.

Detail

28.10.2019

Oznámenie o vyhlásenie výziev MAS KRAS

MAS KRAS vyhlásila výzvy na ŽoNFP pre podnikateľský sektor.

Detail