Navigácia

Obsah

Obec Bohúňovo leží na rozhraní Gemerského Rudohoria a Slovenského krasu pri ceste E571. Prvá písomná zmienka o obci  je z roku 1243. Sú o nej zachované pomenovania, ktoré predchádzali dnešnému maďarskému názvu dediny: Lokuna, Lekune, Lekenya. Od roku 1948 sa obec slovensky nazýva  Bohúňovo po známom slovenskom maliarovi 19. storočia: Peter Michal Bohúň.

látkép

Obec sa skladá z dvoch častí. Susedná dedinka Tiba bola k Bohúňovu pripojená v roku 1927, ktorá vznikla v druhej polovici 13. storočia. Svoje meno dostala  podľa svojho zakladateľa, ktorým bol  šľachtic Tiba. V dedine je detský park, penzión a zvonica evanjelickej cirkvi s parkom a pamätnou tabuľou potomka zakladateľa obce:  Ferenca Tibayho. V Tibe sa narodil Takács András známy zberateľ maďarských ľudových tancov.

jatszoter tiba
V Bohúňove  je kultúrny dom s obecným úradom, knižnicou a posilňovňou. Obyvatelia Bohúňova žijú bohatým kultúrnym životom, a pravidelne usporadúvajú kultúrne a spomienkové oslavy, festivaly, výstavy, koncerty, stretnutia, zábavy, tábory, prezentácie, súťaže a remeselnícke dielne.

kulturhaz

V Bohúňove sa nachádzajú dva kostoly. V r. 1436 začali stavať reformovaný kostol, ktorý je pôvodne neskorogotický a jeho empora je zdobená maľovanými kazetami. Nad predsieňou kostola je drevená zvonica so šindľovým ihlanom, ktorý bol úplne dokončený až v 18. st. Kostol je kultúrnou pamiatkou. Druhý kostol je evanjelický  z roku 1902, ktorý má jednoduchú jednoloďovú stavbu s kvadratickým uzáverom presbytéria a predstavanú vežu.

templomok

Obec má dva pomníky. Pred reformovaným kostolom stojí pamätný stĺp z dreva,  a na kopci nad dedinou je drevený dvojkríž. Cestou ku domu ľudových tradícií môžete vidieť drevené sochy „Dievča tancujúce s metlami“ a „V kruhu rodiny“, ale aj „Strom života Bohúňova“. V dome ľudových tradícií  je zriadená  izba miestnej histórie. Budova a jej areál slúži ako centrum pre rodiny a zároveň je aj miestom kultúrnych a mládežníckych podujatí.

kereszt

Cez obec prechádza značená cyklotrasa. V Bohúňove je výdatný prameň „Buzgó“ a neďaleko neho je mŕtve rameno rieky Slaná. Žijú tu chránené zvieratá, ako skokan štíhly, ropucha bradavičnatá, vydra riečna, rybárik riečny, vlha hájová a trasochvost horský. V centre dediny hniezdi bocian biely. Na skale pri Tibe každú jar kvitne chránený kvet: poniklec veľkokvetý.

park tiba