Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 25.4.2024, 12:16:15

Navigácia

Obsah

Do Združenie obcí Mikroregiónu Domica, ktoré vznikol v roku 2004 za účelom rozvoja obcí, regiónu a cestovného ruchu v regióne, parti aj naša obec.

Základné údeje o združení:
Adresa: Združenie obcí Mikroregiónu Domica, Čsl. armády, 049 11  Plešivec
Telefón: 00 421 58 788 12 15
Iné údaje: IČO: 35564151
Predsesa združenia: Július Lőrincz

Definícia mikroregionálnych združení:
Pod mikroregiónom sa dá chápať geograficky ohraničené územie, ktoré má nejaké spoločné charakteristiky (prírodné, demografické, historické, kultúrne a pod.)
Pod mikroregiónom sa môže rozumieť aj dobrovoľné združenie obcí a miest za účelom riešenia spoločných problémov a za účelom hľadania spoločných ciest rozvoja príslušného územia . Často slovo „mikroregión“ figuruje v názve tohto združenia, čím chcú združené obce zvýrazniť svoju príslušnosť k danému geograficky vymedzenému územiu.
 
Základná geografická charakteristika:
Združenie obcí „Mikroregión Domica“ s rozlohou 35 217 ha a s počtom obyvateľov 11 787 sa podstatnou časťou rozprestiera na území Národného parku Slovenský kras, južne od hlavného mesta Horného Gemera – Rožňavy až po hranice s Maďarskou republikou. Mikroregión susedí s prihraničným regiónom Maďarska , a to Národným parkom Aggtelek, v ktorom je vybudované významné stredisko cestovného ruchu, ktoré je lákadlom turistov z oboch strán hranice a je dôležitým podnetom aj pre rozvoj cestovného ruchu na slovenskej strane v Národnom parku Slovenský Kras, najmä v okolí jaskyne medzinárodného významu Domica. Už z názvu Združenia obcí „Mikroregión Domica“ vyplýva, že pre územie je dominantou jaskyňa Domica, ktorá je nie len reprezentantom ďalších unikátnych jaskýň, ale aj významných prírodných i kultúrnych hodnôt nachádzajúcich sa na území Národného parku Slovenský Kras. Jaskyňa je od roku 1995 súčasťou svetového prírodného dedičstva UNESCO. Územie mikroregiónu je bohaté na prírodné krásy, tvorené dolinami, tiesňavami, riečkami a podzemnými krasovými útvarmi.  Svojimi kultúrnymi pamiatkami a pretrvávajúcim typickým vidieckym životom je lákadlom pre návštevníkov a svoje brány otvára pre každého z nich.

Občianské združenie Mikroregiónu Domica pozostáva s nasledovných obcí:

ARDOVO - PELSŐCARDÓ                              BOHÚŇOVO - LEKENYE                              BRETKA - BERETKE

      ARDO                                            BOHUNOVO                                    BRETKA

ČOLTOVO - CSOLTÓ                                      DLHÁ VES - HOSSZÚSZÓ              GEMERSKÁ HÔRKA - GÖMÖRHORKA

   COLTOVO                                                DLHA VES                           GEMERSKA HORKA

HRHOV - TORNAGÖRGŐ                               HRUŠOV - KÖRTVÉLYES                GEMERSKÁ PANICA - GÖMÖRPANYIT 

    HRHOV                                    HRUSOV                          GEMERSKA PANICA

KEČOVO - KECSŐ                             JABLONOV NAD TURŇOU - SZÁDALMÁS     KUNOVÁ TEPLICA - KUNTAPOLCA

        KECOVO                                                JABLONOVNADTURNOU                                    KUNOVATEPLICA

MELIATA - MELLÉTE                                           PAŠKOVÁ - PÁSKAHÁZA                           PLEŠIVEC - PELSŐC

MELIATA                                       paskova                    PLESIVEC

SILICA - SZILICE                                           SILICKÁ BREZOVÁ - BORZOVA                  SILICKÁ JABLONICA - JABLONCA

     SILICA                                        SILICKABREZOVA                    SILICKAJABLONICA

SLAVEC - SZALÓC

SLAVEC