Navigácia

Obsah

Organizácie, formálne a neformálne združenia a spolky v obci:

 

Základná organizácia Csemadoku v Bohúňove

Predsedníčka – Beáta Beke

Futbalový klub Sokol Bohúňovo

Predseda - 

Občianske združenie PRO LE-TI

Predsedníčka – Beáta Beke

Poľovnícke združenie Hubert

Predseda - Gabriel Szőke

Klub dôchodcov

Predsedníčka – Helena Nagyová

Základná organizácia SMK

Predsedníčka – Beáta Beke

Via Nova Ics Domica - vidék ZO

Predseda - Gábor Lenkey ml.

Evanjelická dcérocirkev Bohúňovo

Dozorkyňa – Alžbeta Kozsárová

Reformovaný cirkevný zbor Bohúňovo

Kurátor – Helena Nagyová