Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.03.2023

Darovacia zmluva

2023/008

100,00 EUR

OZ Hasičov Plešivec

Obec Bohúňovo

02.03.2023

Poistná zmluva

2023/007

60,00 EUR

Obec Bohúňovo

Komunálna poisťovňa

02.03.2023

Dohoda č. 23/43/054/78

2023/006

3 594,00 EUR

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

14.02.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

2023/003

Neuvedené

Majoros Viktor SHR

Obec Bohúňovo

14.02.2023

Zmluva o certifikáte SSL

2023/002

180,00 EUR

Galileo

Obec Bohúňovo

30.01.2023

Dohoda č. 22/43/012/25

022/2022

Nula eur

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

30.12.2022

Poistná zmluva

023/2022

30,00 EUR

Obec Bohúňovo

Komunálna poisťovňa

28.12.2022

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS

018/2022

1,00 EUR

Obec Bohúňovo

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

09.12.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

021/2022

50,00 EUR päťdesiat eur

Jozef Szőke

Obec Bohúňovo

09.12.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

020/2022

0,00 EUR Nula eur

Ferencz Tamás a Krnáčová Katarína

Obec Bohúňovo

09.11.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

017/2022

1 000,00 EUR

Obec Bohúňovo

Fond na kultúru národnostných menšín

02.11.2022

Zmluva o prevode vlastníctva

016/2022

424,96 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Bohúňovo

26.07.2022

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE ID/045/2022

014/2022

4 000,00 EUR

Obec Bohúňovo

Košický samosprávny kraj

13.07.2022

Dohoda č.22/43/054/501

012/2022

1 457,53 EUR Tisícštyristopäťdesiatsedem eur a päťdesiattri centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Bohúňovo

06.06.2022

Darovacia zmluva

003/2022

Nula eur

Obec Bohúňovo

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

06.05.2022

Darovacia zmluva

010/2022

200,00 EUR Dvesto eur

Obec Bohúňovo

COMBA sro

18.03.2022

Kúpna zmluva

007/2022

172,50 EUR Stosedemdesiatdva eur a päťdesiat centov

Anton Jánosdeák

Obec Bohúňovo

21.02.2022

Zmluva o dielo

004/2022

44 097,21 EUR štyridsaťštyritisícdeväťdesiatsedem eur a dvatsaťjeden centov

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

11.01.2022

Úrazové poistenie

002/2022

15,00 EUR pätnásť eur

Komunálna poisťovňa

Obec Bohúňovo

07.01.2022

Zmluva č. 1765/2021 o poskytnutí dotácie na projekt

001/2022

53 257,75 EUR Päťdesiatritisícdvestopäťdesiatsedem eur a sedemdesiatpäť centov

Obec Bohúňovo

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

13.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

030/2021

900,00 EUR Deväťsto eur

Obec Bohúňovo

Fond na kultúru národnostných menšín

08.12.2021

Dohoda č. 21/43/012/95

029/2021

Nula eur

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

02.12.2021

Zmluva č.E275608U05

028/2021

189 549,00 EUR stoosemdesiatdeväťtisícpäťstoštyridsaťdeväť eur

Obec Bohúňovo

Environmentálny fond

25.11.2021

Dohoda č. 21/43/054/577

027/2021

1 866,96 EUR Tisícosemstošesťdesiatšesť eur a deväťdesiatšesť centov

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

02.11.2021

Zmluva o dielo

025/2021

199 200,17 EUR Jedenstodeväťdesiatdeväťtisícdvesto eur a sedemnásť centov

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: