Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.06.2020

Zmluva o dielo

02/2020

5 360,80 EUR Päťtisíctristošesťdesiat eur osemdesiat centov

Juraj Bernáth, Minibager

Obec Bohúňovo

05.06.2020

Darovacia zmluva

01/2020

500,00 EUR Päťsto

Nadácia TA3

Obec Bohúňovo

28.05.2020

Dohoda

20/43/052/30

4 228,98 EUR štyritisícdvestodvatsaťosem eur a deväťdesiatosem centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Bohúňovo

27.03.2020

Zmluva o dielo

1/2020

20 743,95 EUR dvatsaťtisícsedemstoštyridsaťtri eur a deväťdesiatpäť centov

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

07.02.2020

Dohoda

20/43/010/14

nula eur

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Bohúňovo

31.01.2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

001/2020

nula eur

E-cycling s.r.o.

Obec Bohúňovo

08.01.2020

Dohoda

19/43/012/116

nula eur

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Bohúňovo

13.12.2019

nájomná zmluva

86/2019

6,81 EUR šesť eur a osemdesiatjeden centov

Poľovnícke združenie ŠÓŠ

Obec Bohúňovo

13.12.2019

Zmluva o nájme

1/2019

82,34 EUR Osemdesiatdva eur a tridsaťštyri centov

Erika Mezeiová - SHR

Obec Bohúňovo

13.12.2019

Zmluva č. 1191/2019 o poskytnutí dotácie na projekt

1191/2019

19 100,00 EUR Devätnásťtisícsto eur

Obec Bohúňovo

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej Republiky pre investície a informatizáciu

27.11.2019

Dohoda

19/43/052/438

3 911,04 EUR Tritisícdeväťstojedenásť eur a štyri centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Bohúňovo

27.11.2019

Zmluva o dielo

4/2019

12 982,21 EUR Dvanásťtisícdeväťstoosemdesiatdva eur a dvatsaťjeden centov

EURO.AGROTEAM Rožňava sro.

Obec Bohúňovo

07.10.2019

Zmluva o dielo

3/2019

25 648,79 EUR Dvatsaťpäťtisíc šestoštyridsaťosem eur a sedemdesiatdeväť centov

R&B INTEX s. r. o.

Obec Bohúňovo

17.09.2019

Zmluva o dielo

2/2019

20 830,70 EUR Dvatsaťtisícosemstotridsať eur sedemdesiat centov

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

17.09.2019

Zmluva o dielo

1/2019

10 515,58 EUR Desaťtisícpäťstopäť eur päťdesiatosem centov

Obec Bohúňovo

KELTECH spol. s. r. o.

16.08.2019

Dohoda o umiestnení a prevádzkovaní zariadenia

1

150,00 EUR Stopäťdesiat

Obec Bohúňovo

Tornalanet sro

06.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

19-110-00190

1 000,00 EUR Tisíc

Fond na kultúru národnostných menšín

Obec Bohúňovo

04.07.2019

Kúpna zmluva

3

3 159,00 EUR Tritisícstopäťdesiatdeväť

Obec Bohúňovo

InDevel s.r.o.

04.07.2019

Dohoda

19/43/012/21

Neuvedené

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

04.07.2019

Zmluva o poskytnutí podpory

13450608U01

70 000,00 EUR Sedemdesiattisíc

Obec Bohúňovo

Environmentálny fond

01.07.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9921739845

19,99 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

01.07.2019

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

0019100111179

1,00 EUR

SPP

Obec Bohúňovo

01.07.2019

Dodatok k zmluve o dodávke plynu

0019100111170

1,00 EUR

SPP

Obec Bohúňovo

29.03.2019

Dohoda

19/43/52A/31

638,52 EUR

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

13.03.2019

notárska zápisnica

N: 100/2019NZ: 7557/2019

4 374,00 EUR

JUDr. Ing. Attila Fazekas

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: