Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.07.2022

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE ID/045/2022

014/2022

4 000,00 EUR

Obec Bohúňovo

Košický samosprávny kraj

13.07.2022

Dohoda č.22/43/054/501

012/2022

1 457,53 EUR Tisícštyristopäťdesiatsedem eur a päťdesiattri centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Bohúňovo

06.06.2022

Darovacia zmluva

003/2022

Nula eur

Obec Bohúňovo

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

06.05.2022

Darovacia zmluva

010/2022

200,00 EUR Dvesto eur

Obec Bohúňovo

COMBA sro

18.03.2022

Kúpna zmluva

007/2022

172,50 EUR Stosedemdesiatdva eur a päťdesiat centov

Anton Jánosdeák

Obec Bohúňovo

21.02.2022

Zmluva o dielo

004/2022

44 097,21 EUR štyridsaťštyritisícdeväťdesiatsedem eur a dvatsaťjeden centov

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

11.01.2022

Úrazové poistenie

002/2022

15,00 EUR pätnásť eur

Komunálna poisťovňa

Obec Bohúňovo

07.01.2022

Zmluva č. 1765/2021 o poskytnutí dotácie na projekt

001/2022

53 257,75 EUR Päťdesiatritisícdvestopäťdesiatsedem eur a sedemdesiatpäť centov

Obec Bohúňovo

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

13.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

030/2021

900,00 EUR Deväťsto eur

Obec Bohúňovo

Fond na kultúru národnostných menšín

08.12.2021

Dohoda č. 21/43/012/95

029/2021

Nula eur

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

02.12.2021

Zmluva č.E275608U05

028/2021

189 549,00 EUR stoosemdesiatdeväťtisícpäťstoštyridsaťdeväť eur

Obec Bohúňovo

Environmentálny fond

25.11.2021

Dohoda č. 21/43/054/577

027/2021

1 866,96 EUR Tisícosemstošesťdesiatšesť eur a deväťdesiatšesť centov

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

02.11.2021

Zmluva o dielo

025/2021

199 200,17 EUR Jedenstodeväťdesiatdeväťtisícdvesto eur a sedemnásť centov

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

25.10.2021

Zmluva o poskytnutí podpory

024/2021

2 969,70 EUR

Obec Bohúňovo

Slovenská agentúra životného prostredie

18.10.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

023/2021

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Košický samosprávny kraj

Obec Bohúňovo

18.10.2021

Zmluva o dielo

022/2021

500,00 EUR Päťsto eur

Ing. Peter Szappanos

Obec Bohúňovo

10.09.2021

Sponzorská zmluva

017/2021

200,00 EUR Dvesto eur

COMBA sro

Obec Bohúňovo

02.09.2021

Zmluva o dielo

014/2021

3 191,25 EUR Tritisícstodeväťdesiatjeden eur a dvadsaťpäť centov

Ing. Peter Szappanos

Obec Bohúňovo

08.07.2021

Dohoda č. 21/43/012/11

013/2021

Nula eur

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Bohúňovo

30.06.2021

Poistná zmluva

012/2021

9,75 EUR Deväť eur a sedemdesiatpäť centov

Komunálna poisťovňa

Obec Bohúňovo

29.06.2021

Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii VO a o prevádzke a údržbe zariadení VO

010/2021

16 152,00 EUR šestnásťtisíc stopäťdesiatdva eur

GREP Slovakia spol. s.r.o.

Obec Bohúňovo

29.06.2021

Dohoda 21-43-054-441

009/2021

1 333,60 EUR tisíctristotridsaťtri eur a šesťdesiat centov

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

31.03.2021

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

005/2021

1,87 EUR jedno euro a osemdesiatsedem centov

Obec Plešivec

Obec Bohúňovo

10.02.2021

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

004/2021

Nula eur

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Bohúňovo

20.01.2021

Zmluva o výkone správu majetku

003/2021

0,00 EUR Nula eur

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: