Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.12.2017

zmluva o postúpení pohľadávky

1

bezodplatne

Obec Bohúňovo

Pozemkové spoločenstvo Bohúňovski pasienkari a urbárnici Bohúňovo

04.09.2017

támogatási szerződés

MKO-KP-1-2017/1-000123

1 959,44 EUR

Obec Bohúňovo

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

23.08.2017

zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín

530/2017

900,00 EUR deväťsto

Obec Bohúňovo

Úrad vlády SR

07.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Novodobé ihrisko v Bohúňove" - I. etapa

81/2017 - VZN

2 000,00 EUR dvatisíc

Obec Bohúňovo

Košický samosprávny kraj

07.07.2017

Dohoda §12

17/43/012/20

0,00 EUR bezodplatne

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

05.05.2017

Autorizovaná kúpna zmluva

zmluva zo dňa: 27. 04. 2017

500,00 EUR päťsto eur

RealityRožňava s. r. o.

Obec Bohúňovo

05.05.2017

autorizovaná kúpna zmluva

zmluva zo dňa: 27. 04. 2017

3 000,00 EUR tritisíc eur

Arpad Kucserák

Obec Bohúňovo

05.05.2017

autorizovaná kúpna zmluva

zmluva zo dňa: 27.04.2017

3 000,00 EUR tritisíc eur

Štefan Kučerák,

Obec Bohúňovo

24.04.2017

zmluva o poskytnutí služby

3817

bezodplatne

Brantner Gemer s. r. o.

Obec Bohúňovo

24.04.2017

Dohoda o rezervácii nehnuteľnosti

zmluva zo dňa 27.02.2017

500,00 EUR päťsto eur

Štefan Kučerák,

Obec Bohúňovo

24.04.2017

zmluva o dielo

1/2017

800,00 EUR osemsto eur

Ing. Peter Szappanos

Obec Bohúňovo

11.04.2017

zmluva o dielo

2/2017

1 200,00 EUR

Stavomat RS s. r. o.

Obec Bohúňovo

11.04.2017

zmluva o výpožičke

2/2017

bezplatne

Obec Bohúňovo

Občianske združenie PRO LE-TI

11.04.2017

zmluva o pripojení k informačnému systému

ZLP-2016-0074-miniDCOM+

bez odmeny

Obec Bohúňovo

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

06.06.2016

združené nakladanie s odpadmi

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

0,00 EUR

NATUR-PACK, a. s.

Obec Bohúňovo

01.04.2016

zmluva na výrub

zmluva o dielo

350,00 EUR

GALČÍK s.r.o.

Obec Bohúňovo

01.04.2016

Zmluva o dielo

zmluva o dielo

18 036,13 EUR

KELTECH spol. s. r. o.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: