Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.12.2020

Poistná zmluva

5190046240

9,75 EUR Deväť eur a sedemdesiatpäť centov

Komunálna poisťovňa

Obec Bohúňovo

16.12.2020

Zmluva o spolupráci

N20201210003

975,56 EUR Deväťstosedemdesiatpäť eur a päťdesiatšesť centov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bohúňovo

16.12.2020

Dohoda

20/43/054/360

2 416,56 EUR dvetisísštyristošestnásť eur a päťdesiatšesť centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Bohúňovo

04.12.2020

Zmluva o výpožičke

012/2020

Nula eur

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Bohúňovo

27.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

20-110-00361

600,00 EUR šesto eur

Obec Bohúňovo

Fond na kultúru národnostných menšín

22.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej výpomoci

2020/128/2702

3 473,00 EUR tritisícštyristosedemdesiattri eur

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Bohúňovo

09.10.2020

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

14/POD-808/20

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Slovenská agentúra životného prostredie

Obec Bohúňovo

24.07.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

002/2020

Nula

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

05.06.2020

Zmluva o dielo

02/2020

5 360,80 EUR Päťtisíctristošesťdesiat eur osemdesiat centov

Juraj Bernáth, Minibager

Obec Bohúňovo

05.06.2020

Darovacia zmluva

01/2020

500,00 EUR Päťsto

Nadácia TA3

Obec Bohúňovo

28.05.2020

Dohoda

20/43/052/30

4 228,98 EUR štyritisícdvestodvatsaťosem eur a deväťdesiatosem centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Bohúňovo

27.03.2020

Zmluva o dielo

1/2020

20 743,95 EUR dvatsaťtisícsedemstoštyridsaťtri eur a deväťdesiatpäť centov

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

07.02.2020

Dohoda

20/43/010/14

nula eur

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Bohúňovo

31.01.2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

001/2020

nula eur

E-cycling s.r.o.

Obec Bohúňovo

08.01.2020

Dohoda

19/43/012/116

nula eur

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Bohúňovo

13.12.2019

nájomná zmluva

86/2019

6,81 EUR šesť eur a osemdesiatjeden centov

Poľovnícke združenie ŠÓŠ

Obec Bohúňovo

13.12.2019

Zmluva o nájme

1/2019

82,34 EUR Osemdesiatdva eur a tridsaťštyri centov

Erika Mezeiová - SHR

Obec Bohúňovo

13.12.2019

Zmluva č. 1191/2019 o poskytnutí dotácie na projekt

1191/2019

19 100,00 EUR Devätnásťtisícsto eur

Obec Bohúňovo

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej Republiky pre investície a informatizáciu

27.11.2019

Dohoda

19/43/052/438

3 911,04 EUR Tritisícdeväťstojedenásť eur a štyri centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Bohúňovo

27.11.2019

Zmluva o dielo

4/2019

12 982,21 EUR Dvanásťtisícdeväťstoosemdesiatdva eur a dvatsaťjeden centov

EURO.AGROTEAM Rožňava sro.

Obec Bohúňovo

07.10.2019

Zmluva o dielo

3/2019

25 648,79 EUR Dvatsaťpäťtisíc šestoštyridsaťosem eur a sedemdesiatdeväť centov

R&B INTEX s. r. o.

Obec Bohúňovo

17.09.2019

Zmluva o dielo

2/2019

20 830,70 EUR Dvatsaťtisícosemstotridsať eur sedemdesiat centov

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

17.09.2019

Zmluva o dielo

1/2019

10 515,58 EUR Desaťtisícpäťstopäť eur päťdesiatosem centov

Obec Bohúňovo

KELTECH spol. s. r. o.

16.08.2019

Dohoda o umiestnení a prevádzkovaní zariadenia

1

150,00 EUR Stopäťdesiat

Obec Bohúňovo

Tornalanet sro

06.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

19-110-00190

1 000,00 EUR Tisíc

Fond na kultúru národnostných menšín

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: