Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.07.2019

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

0019100111179

1,00 EUR

SPP

Obec Bohúňovo

01.07.2019

Dodatok k zmluve o dodávke plynu

0019100111170

1,00 EUR

SPP

Obec Bohúňovo

29.03.2019

Dohoda

19/43/52A/31

638,52 EUR

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

13.03.2019

notárska zápisnica

N: 100/2019NZ: 7557/2019

4 374,00 EUR

JUDr. Ing. Attila Fazekas

Obec Bohúňovo

07.02.2019

dohoda

18/43/012/126

Neuvedené

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

07.02.2019

Dohoda

19/43/010/54

Neuvedené

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

01.02.2019

k zmluve o zabezpečení systému zrduženého nakladania s odpadmi z obalov

2

Neuvedené

NATUR-PACK, a. s.

Obec Bohúňovo

19.10.2018

zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

18-110-01475

900,00 EUR

Obec Bohúňovo

Fond na kultúru národnostných menšín

19.09.2018

zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka

795/159/2018/IÚ

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

23.08.2018

Zmluva č. 11/POD-808/18

11/POD-808/18

3 966,72 EUR

Obec Bohúňovo

Slovenská agentúra životného prostredie

19.06.2018

zmluva o dielo

2/2018

3 475,50 EUR

Ateliér 54 s. r. o.

Obec Bohúňovo

19.06.2018

Zmluva o dielo

1/2018

112 852,78 EUR

Zoltán Kozsár - MISNA

Obec Bohúňovo

04.06.2018

Dohoda

18/43/50J/31

1 554,60 EUR

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

04.06.2018

dohoda

18/43/054/208

525,24 EUR

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

02.05.2018

Dohoda

18/43/054/140

2 100,96 EUR

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

20.04.2018

Dohoda

18/43/054/101

525,24 EUR

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

22.03.2018

dohoda

18/43/50J/4

1 554,60 EUR

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

05.12.2017

zmluva o nájme

C1-1008KO bohúňovo

300,00 EUR

Obec Bohúňovo

Orange Slovensko, a. s.

05.12.2017

zmluva o postúpení pohľadávky

2

bezodplatne

Obec Bohúňovo

Pozemkové spoločenstvo Bohúňovski pasienkari a urbárnici Bohúňovo

05.12.2017

zmluva o postúpení pohľadávky

1

bezodplatne

Obec Bohúňovo

Pozemkové spoločenstvo Bohúňovski pasienkari a urbárnici Bohúňovo

04.09.2017

támogatási szerződés

MKO-KP-1-2017/1-000123

1 959,44 EUR

Obec Bohúňovo

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

23.08.2017

zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín

530/2017

900,00 EUR deväťsto

Obec Bohúňovo

Úrad vlády SR

07.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Novodobé ihrisko v Bohúňove" - I. etapa

81/2017 - VZN

2 000,00 EUR dvatisíc

Obec Bohúňovo

Košický samosprávny kraj

07.07.2017

Dohoda §12

17/43/012/20

0,00 EUR bezodplatne

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

05.05.2017

Autorizovaná kúpna zmluva

zmluva zo dňa: 27. 04. 2017

500,00 EUR päťsto eur

RealityRožňava s. r. o.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: