Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.03.2021

21/2021

energia

741,00 EUR sedemstoštyridsaťjeden eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

16/2021

lekársky posudok

15,00 EUR Pätnásť eur

MUDr. Drábik Vladimír

Obec Bohúňovo

22.03.2021

14/2021

spracovanie ohlás. o vzniku odpadu

9,60 EUR deväť eur a šesťdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

25/2021

mat. výdavky AČ

24,00 EUR dvatsaťštyri eur

BONAMIX s.r.o.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

19/2021

plyn OcÚ

225,00 EUR dvestopäťdesiatpäť eur

SPP

Obec Bohúňovo

22.03.2021

18/2021

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

22.03.2021

17/2021

stravné lístky

834,02 EUR osemstotridsaťštyri eur a dva centy

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

15/2021

týždenník Magyar7

38,00 EUR tridsaťosem eur

Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány

Obec Bohúňovo

29.01.2021

11/2021

plyn OcÚ preplatok

139,01 EUR stotridsaťdeväť eur a jeden cent

SPP

Obec Bohúňovo

22.03.2021

10/2021

plyn dôch. preplatok

7,97 EUR sedem eur deväťdesiatsedem centov

SPP

Obec Bohúňovo

29.01.2021

9/2021

plyn OcÚ

233,00 EUR dvestotridsaťtri eur

SPP

Obec Bohúňovo

22.03.2021

8/2021

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

29.01.2021

7/2021

preplatok energia

155,00 EUR Stopäťdesiatpäť

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

29.01.2021

6/2021

energia preplatok

92,96 EUR Deväťdesiatdva eur a deväťdesiatšesť centov

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

29.01.2021

5/2021

nebezepečný odpad

16,80 EUR šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

29.01.2021

4/2021

odvoz KO

314,16 EUR Tristoštrnásť eur a šestnásť centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

29.01.2021

1/2021

telefón

20,58 EUR dvatsať eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

29.01.2021

3/2021

mobil

24,00 EUR dvatsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

29.01.2021

2/2021

technik PO

66,00 EUR šesťdesiatšesť eur

Lisák Stanislav

Obec Bohúňovo

29.01.2021

148/2020

ročné vedenie účtu majiteľa CP

44,63 EUR štyridsaťštyri eur a šesťdesiattri centov

PRIMA BANKA Slovensko a. s.

Obec Bohúňovo

29.01.2021

12/2021

kanc.potreby

95,47 EUR deväťdesiatpäť eur a štyridsaťsedem centov

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

29.01.2021

147/2020

lekársky posudok

15,00 EUR Pätnásť eur

MUDr. Drábik Vladimír

Obec Bohúňovo

30.12.2020

146/2020

školenie BOZP AČ

20,00 EUR

Lisák Stanislav

Obec Bohúňovo

30.12.2020

145/2020

vodné

28,87 EUR dvadsaťosem eur a osemdesiatsedem centov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

143/2020

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: