Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.04.2021

43/2021

telefón

20,68 EUR štyristodvadsať eur a šesťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

30.04.2021

45/2021

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

30.04.2021

44/2021

odvoz KO

483,18 EUR štyristoosemdesiattri eur a osemnásť centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

30.04.2021

42/2021

PC SODB

868,00 EUR osemstošesťdesiatosem eur

Spoločnosť DATEX RS, s.r.o.

Obec Bohúňovo

30.04.2021

41/2021

plyn OcÚ

117,00 EUR stosedemnásť eur

SPP

Obec Bohúňovo

30.04.2021

40/2021

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

30.04.2021

39/2021

vrecia

158,40 EUR stopäťdesiatosem eur a štyridsať centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

30.04.2021

38/2021

kanc. potreby

130,00 EUR stotridsať eur

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

30.04.2021

37/2021

Potvrdenie ku revitalizácii mŕtveho ramena rieky Slaná

35,00 EUR tridsaťpäť eur

Štátna ochrana prírody SR

Obec Bohúňovo

29.01.2021

13/2021

motorový plotostrih

169,99 EUR stošesťdesiat eur a deväťdesiatdeväť centov

Zoltán Zula ALUZ plus

Obec Bohúňovo

30.04.2021

36/2021

projektová dokumentácia - park - studňa

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Ing. Peter Szappanos

Obec Bohúňovo

30.04.2021

33/2021

telefón

20,58 EUR dvadsať eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

30.04.2021

35/2021

mat. výd.

112,50 EUR stodvanásť eur a päťdesiat centov

Spoločnosť DH fire & safety s. r. o.

Obec Bohúňovo

30.04.2021

34/2021

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

30.04.2021

32/2021

odvoz KO

313,20 EUR tristotrinásť eur a dvadsať centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

30.04.2021

31/2021

oprava svietidla VO

99,76 EUR deväťdesiatdeväť eur a sedemdesiatšesť centov

Ján Farkašovský

Obec Bohúňovo

22.03.2021

30/2021

licenčný poplatok

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

Galileo

Obec Bohúňovo

22.03.2021

29/2021

plyn OcÚ

212,00 EUR dvestodvanásť eur

SPP

Obec Bohúňovo

22.03.2021

28/2021

plyn

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

22.03.2021

27/2021

mat. výdavky AČ

50,00 EUR päťdesiat eur

K and H trading, s.r.o.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

26/2021

Techsolution zváračka AČ

129,00 EUR stodvatsaťdeväť eur

EDASTYL, s.r.o.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

24/2021

mobila

24,00 EUR dvatsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

23/2021

odvoz KO

309,36 EUR tristodeväť eur a tridsaťšesť centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

20/2021

telefón

21,71 EUR dvatsaťjeden eur a sedemdesiatjeden centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

22.03.2021

22/2021

energia

24,00 EUR dvatsaťštyri eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: