Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.03.2022

028/2022

Licenčný popl.

240,00 EUR dvestoštyrisiat eur

Galileo

Obec Bohúňovo

22.03.2022

027/2022

Kanc.potreby

57,00 EUR päťdesiatsedem eur

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

22.03.2022

026/2022

Plyn Ow

258,00 EUR dvestopäťdesiatosem eur

SPP

Obec Bohúňovo

22.03.2022

025/2022

plyn docm.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

22.03.2022

029/2022

stravné lístky

826,34 EUR osemstodvadsaťšesť eur a tridsaťštyri centov

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

28.02.2022

014/2020

nebezp.odpad

85,48 EUR osemdesiatpäť a štyridsaťosem

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

23.02.2022

024/2022

Antivír

65,44 EUR šesdesiatpäť a štyrisiatštyri

Servis Básthy a Koreň s. r. o.

Obec Bohúňovo

22.03.2022

023/2022

čipová karta

36,00 EUR tridsaťšesť eur

Disig, a.s.

Obec Bohúňovo

22.03.2022

022/2022

Mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

22.03.2022

021/2022

Odvoz KO

453,00 EUR štyristopäťdesiattri eur

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

28.02.2022

018/2022

Telefón

21,42 EUR dvadsaťjeden a štyridsaťdva eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

28.02.2022

013/2022

Spracovanie ohlás. o vzniku odpadu

9,60 EUR deväť a šesťdesiat

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

22.03.2022

017/2022

vrecia

138,60 EUR stotridsaťosem a šesťdesiat eur

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

22.03.2022

020/2022

Energia

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

22.03.2022

016/2022

Plyn Ocú

274,00 EUR dvestosedemdesiatštyri

SPP

Obec Bohúňovo

28.02.2022

015/2022

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

31.01.2022

012/2022

Týždenník ,,magyar "

35,00 EUR tridsaťpäť

Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány

Obec Bohúňovo

31.01.2022

011/2022

Nedoplatok za plyn

155,84 EUR stopäťdesiatpäť a osemdesiatštyri

SPP

Obec Bohúňovo

31.01.2022

010/2022

dôch. plyn - preplatok

9,97 EUR deväť eur a deväťdesiatsedem centonv

SPP

Obec Bohúňovo

31.01.2022

009/2021

plyn OcÚ

282,00 EUR dvestoosemdesiatdva eur

SPP

Obec Bohúňovo

31.01.2022

008/2022

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

31.01.2022

007/2022

energia preplatok

3,18 EUR tri eurá a osemnásť centov

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

31.01.2022

006/2022

energia preplatok

14,74 EUR štrnásť eur a sedemdesiatštyri centov

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

31.01.2022

003/2022

telefón

20,58 EUR dvadsať eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

31.01.2022

005/2022

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: