Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.09.2021

73/2021

stavebné práce - Miesto poslednej rozlúčky

6 010,00 EUR šesťtisíc eur

Zoltán Kozsár - MISNA

Obec Bohúňovo

03.09.2021

63/2021

prestavenie spínacích hodín

45,24 EUR štyridsaťpäť eur a dvadsaťštyri centov

Ján Farkašovský

Obec Bohúňovo

03.09.2021

70/2021

vodné

21,61 EUR dvadsaťjeden eur a šesťdesiatjeden centov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

03.09.2021

69/2021

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

03.09.2021

68/2021

telefón

20,58 EUR dvadsať eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

29.06.2021

62/2021

výmena reproduktora rozhlasu

97,06 EUR deväťdesiatsedem eur a šesť centov

Ján Farkašovský

Obec Bohúňovo

29.06.2021

61/2021

oprava VO

66,35 EUR šesťdesiatšesť eur a tridsaťpäť centov

Ján Farkašovský

Obec Bohúňovo

03.09.2021

67/2021

odvoz KO

327,12 EUR tristodvadsaťsedem eur a dvanásť centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

03.09.2021

66/2021

plyn OcÚ

19,00 EUR devätnásť eur

SPP

Obec Bohúňovo

03.09.2021

65/2021

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

29.06.2021

60/2021

oprava has. zar.

112,80 EUR stodvanásť eur a osemdesiat centov

Fejes Mikulás

Obec Bohúňovo

29.06.2021

59/2021

stravné lístky

826,34 EUR osemstodvadsaťšesť eur a tridsaťštyri centov

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

29.06.2021

58/2021

služby - sporacovanie dok. k VO

300,00 EUR tristo eur

Spoločnosť Fortunaway s.r.o.

Obec Bohúňovo

29.06.2021

57/2021

odvoz a zneškodnenie odpadu

240,60 EUR dvestoštyridsať eur a šesťdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

29.06.2021

56/2021

kanc. potreby

116,80 EUR stošestnásť eur a osemdesiat centov

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

29.06.2021

55/2021

Vypracovanie PD NN prípojky

150,00 EUR stopäťdesiat eur

BPM ELEKTRO, s.r.o.

Obec Bohúňovo

29.06.2021

54/2021

konzultácie vo veci majetkovoprávneho vysporiadania neh. v k.ú. Boh - Sziget

60,00 EUR šesťdesiatdva eur

Ing. Jaroslava Šišoláková - VERIS

Obec Bohúňovo

29.06.2021

53/2021

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

29.06.2021

52/2021

STP APV služby

83,65 EUR osemdesiattri eur a šesťdesiatpäť centov

Ives-Organizácia pre informatiku verejnej správy

Obec Bohúňovo

29.06.2021

50/2021

energia

741,00 EUR sedemstoštyridsaťjeden eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

29.06.2021

48/2021

telefón

20,58 EUR dvadsať eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

29.06.2021

51/2021

energia

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

29.06.2021

49/2021

odvoz KO

327,12 EUR tristodvadsaťsedem eur a dvanásť centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

29.06.2021

47/2021

plyn OcÚ

45,00 EUR štyridsaťpäť eur

SPP

Obec Bohúňovo

29.06.2021

46/2021

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: