Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.04.2019

38/2019

Rozhlasová ústredňa a práca

308,46 EUR

Ján Farkašovský

Obec Bohúňovo

20.06.2019

47/2019

Školenie BOZP

20,00 EUR

Lisák Stanislav

Obec Bohúňovo

20.06.2019

46/2019

Školenie BOZP DS

15,00 EUR

Lisák Stanislav

Obec Bohúňovo

20.06.2019

43/2019

PVC

222,07 EUR

HorMix s.r.o

Obec Bohúňovo

30.04.2019

35/2019

Odvoz za likvidovanie odpadu z veľkoobjemového kontajneru

263,93 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

30.04.2019

37/2019

Vodné

12,83 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

30.04.2019

36/2019

Licenčný poplatok

240,00 EUR

Galileo

Obec Bohúňovo

30.04.2019

34/2019

Mobil

23,69 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

25.03.2019

31/2019

Telefón

30,59 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

25.03.2019

33/2019

Nebezpečný odpad

16,80 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

25.03.2019

32/2019

Odvoz TKO

263,14 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

25.03.2019

30/2019

Plyn OcÚ

266,00 EUR

SPP

Obec Bohúňovo

25.03.2019

29/2019

Plyn OcÚ

266,00 EUR

SPP

Obec Bohúňovo

25.03.2019

28/2019

Kancelárske potreby

56,50 EUR

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

25.03.2019

26/2019

Oprava plynových ohrievačov

60,00 EUR

Cseh Július

Obec Bohúňovo

25.03.2019

25/2019

Vrecia

158,40 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

25.03.2019

27/2019

Finančný spravodajca

14,90 EUR

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Obec Bohúňovo

25.03.2019

24/2019

Predplatenie kreditu

4,20 EUR

Slovenská komora exekútorov

Obec Bohúňovo

25.03.2019

23/2019

Mobil

23,64 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

25.03.2019

20/2019

Energia

702,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

25.03.2019

21/2019

Telefón

30,59 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

25.03.2019

2/2019

Odvoz KO

263,02 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

25.03.2019

22/2019

Energia

68,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

25.03.2019

19/2019

Nebezpečný odpad

16,80 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

25.03.2019

18/2019

Odvoz TKO

262,62 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: