Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.11.2019

112/2019

porealizačné zameranie stavby Vodovod

480,00 EUR Štyristoosemdesiat

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

15.11.2019

108/2019

zdravotnícky lekársky posudok

15,00 EUR Pätnásť

MUDr. Drábik Vladimír

Obec Bohúňovo

15.11.2019

115/2019

vodné

44,89 EUR Štyridsaťštyri eur a osemdesiaťdeväť centov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

114/2019

mobil

23,60 EUR Dvatsaťtri eur ašesčdesiat centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

111/2019

telefón

20,58 EUR Dvatsať eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

117/2019

nebezpečný odpad

16,80 EUR Šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

116/2019

odvoz KO

283,20 EUR Dvestoosemdesiattri eur a dvatsať centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

110/2019

plyn OcÚ

45,00 EUR Štyridsaťpät

SPP

Obec Bohúňovo

15.11.2019

109/2019

plyn dôch.

4,00 EUR Štyri

SPP

Obec Bohúňovo

09.10.2019

107/2019

pracovné rukavice

19,29 EUR Devätnásť eur a dvatsaťdeväť centov

Janete s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

106/2019

pracovná obuv, odev DS

106,99 EUR Stošesť eur a deväťdesiatdeväť centov

Janete s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

105/2019

stravné lístky

420,58 EUR Štyristodvatsať eur a päťdesiatosem centov

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

100/2019

telefón

20,58 EUR Dvatsať eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

104/2019

mobil

24,29 EUR Dvatsaťštyri eur dvatsaťdeväť centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

103/2019

predplatné týždenníka

38,00 EUR Tridsaťosem eur

Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány

Obec Bohúňovo

09.10.2019

102/2019

znalecký posudok

200,00 EUR Dvesto eur

Ing. Dionýz Dobos

Obec Bohúňovo

09.10.2019

97/2019

energia

702,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

99/2019

nebezpečný odpad

16,80 EUR Šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

98/2019

odvoz KO

274,56 EUR Dvestosedemdesiatštyri eur a päťdesiatšesť centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

96/2019

energia

68,00 EUR Šesťdesiatosem eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

95/2019

plyn OcÚ

22,00 EUR Dvatsaťdva eur

SPP

Obec Bohúňovo

09.10.2019

94/2019

plyn dôchodcovia

4,00 EUR Štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

09.10.2019

101/2019

vyhotovenie geometrického plánu

227,00 EUR Ddvestodvatsaťsedem eur

GEOPLÁN TT s.r.o.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

93/2019

mat. vyd.

115,52 EUR Stopätnásť eur a päťdesiatdva centov

G-STYL s.r.o.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

92/2019

mat. vyd.

21,43 EUR Dvatsaťjeden eur a štyridsaťtri centov

N-Terr s.r.o.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: