Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.12.2019

133/2019

plyn dôch.

4,00 EUR štyri

SPP

Obec Bohúňovo

23.12.2019

137/2019

stravné lístky

420,58 EUR Štyristodvatsať eur päťdesiatosem centov

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

131/2019

kanc. potreby

70,60 EUR Sedemdesiat eur a šesťdesiat centov

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

15.11.2019

121/2019

služby VO

348,00 EUR Tristoštyridsaťosem

ERSZ - Staving Rožňava Szabadosová Erika

Obec Bohúňovo

15.11.2019

132/2019

prezentácia a výučba hrnčiarstva Kultminor

195,00 EUR Stodeväťdesiatpäť eur

SVP - Milan Ksenič

Obec Bohúňovo

15.11.2019

130/2019

zmena rozpočtov vodovod

30,00 EUR Tridsať eur

Ing. Marián Mihálik

Obec Bohúňovo

15.11.2019

129/2019

mobil

23,65 EUR Dvatsaťtri eur a šesťdesiatpäť centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

127/2019

telefón

20,58 EUR Dvatsať eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

126/2019

nebezpečný odpad

16,80 EUR Šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

125/2019

odvoz KO

285,12 EUR Dvestoosemdesiatpäť eur a dvanásť centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

124/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštal.

300,00 EUR Tristo

BPM ELEKTRO, s.r.o.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

123/2019

plyn OcÚ

140,00 EUR Stoštyridsať eur

SPP

Obec Bohúňovo

15.11.2019

122/2019

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

15.11.2019

119/2019

mat. vydavky Kultminor

155,18 EUR Stopäťdesiatpäť eur a osemnásť centov

G-STYL s.r.o.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

118/2019

projekt pre stavebné povoleni Buzgó

995,00 EUR Deväťstodeväťdesiatpäť

Ing. Ján Nemec- NJ-PROJEKT

Obec Bohúňovo

15.11.2019

113/2019

skúšky hydrantov stavby Vodovod

240,00 EUR Dvestoštyridsať

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

15.11.2019

128/2019

mat. vyd.

7,00 EUR sedem eur

NOV-ART Ľubomír Novák

Obec Bohúňovo

15.11.2019

120/2019

Vodovod vetva 1. dokončenie vetvy 1-4, 1-5

73 695,50 EUR Sedemdesiattritisícšestodeväťdesiatpät eur a päťdesiat centov

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

15.11.2019

112/2019

porealizačné zameranie stavby Vodovod

480,00 EUR Štyristoosemdesiat

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

15.11.2019

108/2019

zdravotnícky lekársky posudok

15,00 EUR Pätnásť

MUDr. Drábik Vladimír

Obec Bohúňovo

15.11.2019

115/2019

vodné

44,89 EUR Štyridsaťštyri eur a osemdesiaťdeväť centov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

114/2019

mobil

23,60 EUR Dvatsaťtri eur ašesčdesiat centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

111/2019

telefón

20,58 EUR Dvatsať eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

117/2019

nebezpečný odpad

16,80 EUR Šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

116/2019

odvoz KO

283,20 EUR Dvestoosemdesiattri eur a dvatsať centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: