Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.10.2019

98/2019

odvoz KO

274,56 EUR Dvestosedemdesiatštyri eur a päťdesiatšesť centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

96/2019

energia

68,00 EUR Šesťdesiatosem eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

95/2019

plyn OcÚ

22,00 EUR Dvatsaťdva eur

SPP

Obec Bohúňovo

09.10.2019

94/2019

plyn dôchodcovia

4,00 EUR Štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

09.10.2019

101/2019

vyhotovenie geometrického plánu

227,00 EUR Ddvestodvatsaťsedem eur

GEOPLÁN TT s.r.o.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

93/2019

mat. vyd.

115,52 EUR Stopätnásť eur a päťdesiatdva centov

G-STYL s.r.o.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

92/2019

mat. vyd.

21,43 EUR Dvatsaťjeden eur a štyridsaťtri centov

N-Terr s.r.o.

Obec Bohúňovo

09.10.2019

90/2019

zdravotnícky lekársky posudok

15,00 EUR Pätnásť

MUDr. Drábik Vladimír

Obec Bohúňovo

09.10.2019

89/2019

Technik PO

66,00 EUR Šesťdesiatšesť

Lisák Stanislav

Obec Bohúňovo

09.10.2019

91/2019

pracovná obuv, rukavice DS

106,63 EUR Stošesť eur a šesťdesiattri centov

Janete s. r. o.

Obec Bohúňovo

06.08.2019

88/2019

mobil

25,27 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

06.08.2019

86/2019

nebezpečný odpad

16,80 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

06.08.2019

85/2019

odvoz KO

273,12 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

06.08.2019

84/2019

telefón

12,24 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

06.08.2019

87/2019

stan

264,50 EUR

Patrik Chovanec

Obec Bohúňovo

06.08.2019

83/2019

plyn OcÚ

22,00 EUR

SPP

Obec Bohúňovo

06.08.2019

82/2019

plyn dôch.

4,00 EUR

SPP

Obec Bohúňovo

06.08.2019

78/2019

poplatok za vytýčenie telekom. vedenia

48,00 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

06.08.2019

65/2019

Oprava VO

104,58 EUR

Ján Farkašovský

Obec Bohúňovo

06.08.2019

81/2019

stravné lístky

420,58 EUR

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

06.08.2019

80/2019

vodné

28,87 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

06.08.2019

77/2019

vývoz jedlých olejov a tukov

36,00 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

06.08.2019

79/2019

regenerácia okolia stredovekého kostola

300,00 EUR

Ing. Ján Nemec- NJ-PROJEKT

Obec Bohúňovo

06.08.2019

76/2019

Pracovný odev

102,52 EUR

MOPIS-Sauer s. r. o.

Obec Bohúňovo

06.08.2019

74/2019

mobil

43,48 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: