Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.03.2020

25/2020

energia

751,00 EUR sedemstopäťdesiatjeden eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

09.03.2020

26/2020

telefón

20,58 EUR dvatsať eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

09.03.2020

32/2020

krovinorez

295,00 EUR dvestodeväťdesiatpäť eur

Mountfield SK, s.r.o.

Obec Bohúňovo

09.03.2020

24/2020

energia

62,00 EUR šesťdesiatdva eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

09.03.2020

23/2020

plyn OcÚ

278,00 EUR dvestosedemdesiatosem eur

SPP

Obec Bohúňovo

09.03.2020

22/2020

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

09.03.2020

21/2020

poplatok SOZA

20,40 EUR dvatsať eur a štyridsať centov

SOZA

Obec Bohúňovo

09.03.2020

20/2020

kanc. potreby

26,70 EUR dvatsaťšesť eur a sedemdesiat centov

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

06.05.2020

19/2020

vrecia

158,40 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.03.2020

10/2020

výkaz, výmer a rozpočet stavby

100,00 EUR sto eur

Ing. Miroslav Leško - mi.les.projekt

Obec Bohúňovo

09.03.2020

9/2020

projektová dokumentácia rekonštrukcie cestnej in fraštruktúry

300,00 EUR Tristo eur

Ing. Miroslav Leško - mi.les.projekt

Obec Bohúňovo

09.03.2020

17/2020

energia

95,40 EUR Deväťdesiatpäť eur štyridsať centov

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

09.03.2020

18/2020

spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu

9,60 EUR deväť eur a šesťdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.03.2020

15/2020

plyn OcÚ preplatok

113,97 EUR stotrinásť eur deväťdesiatsedem

SPP

Obec Bohúňovo

09.03.2020

14/2020

plyn dôch. preplatok

7,97 EUR sedem eur deveťdesiatsedem centov

SPP

Obec Bohúňovo

09.03.2020

16/2020

energia nedoplatok

25,18 EUR dvatsaťpäť eur a osemnásť centov

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

17.02.2020

4/2020

telefón

20,58 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

09.03.2020

13/2020

plyn OcÚ

287,00 EUR Dvestoosemdesiatsedem

SPP

Obec Bohúňovo

09.03.2020

12/2020

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eur

SPP

Obec Bohúňovo

09.03.2020

11/2020

finančná spravodajca vyučtovanie r. 2019

32,50 EUR tridsaťdva eur päťdesiat centov

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Obec Bohúňovo

17.02.2020

8/2020

za odvoz nebezpečného odpadu

16,80 EUR šestnásť eur osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

17.02.2020

7/2020

odvoz KO

279,60 EUR dvestosedemdesiatdeväť eur osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

17.02.2020

5/2020

mobil

23,09 EUR dvatsattri eur deväť centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

17.02.2020

6/2020

účastnícky poplatok za seminár

900,00 EUR Deväťsto eur

Verlag Dashöfer

Obec Bohúňovo

17.02.2020

3/2020

technik PO

66,00 EUR šesťdesiatšesť eur

Lisák Stanislav

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: