Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.01.2020

162/2019

pracovná obuv a prac. rukavice

150,90 EUR stopäťdesiat eur a deväťdesiat centov

Janete s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

147/2019

energia

68,00 EUR Šesťdesiatosem eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

23.12.2019

143/2019

projektová dokumentácia rekonštrukcie MK

300,00 EUR Tristo

Ing. Miroslav Leško - mi.les.projekt

Obec Bohúňovo

23.12.2019

145/2019

vypracovanie štúdie parku pri stred.kostoli

500,00 EUR päťsto

Ing. Peter Szappanos

Obec Bohúňovo

23.12.2019

146/2019

energie

49,80 EUR štyridsaťdeväť eur osemdesiat centov

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

23.12.2019

144/2019

mobil

23,09 EUR Dvatsaťtri eur deväť centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

23.12.2019

141/2019

energia

702,00 EUR sedemstodva eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

23.12.2019

136/2019

zdravotnícky lekársky posudok

15,00 EUR pätnásť

MUDr. Drábik Vladimír

Obec Bohúňovo

23.12.2019

140/2019

telefón

20,58 EUR dvatsať eur päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

23.12.2019

142/2019

vodné

16,04 EUR šestnásť eur štyri centov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

23.12.2019

139/2019

nebezpečný odpad

16,80 EUR šestnásť eur osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

23.12.2019

138/2019

odvoz KO

422,70 EUR štyristodvatsať eur sedemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

23.12.2019

135/2019

Mzdy verzie CD

181,40 EUR Stoosemdesiatjeden

Asseco solutions a. s.

Obec Bohúňovo

23.12.2019

134/2019

plyn OcÚ

232,00 EUR dvestotridsaťdva

SPP

Obec Bohúňovo

23.12.2019

133/2019

plyn dôch.

4,00 EUR štyri

SPP

Obec Bohúňovo

23.12.2019

137/2019

stravné lístky

420,58 EUR Štyristodvatsať eur päťdesiatosem centov

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

131/2019

kanc. potreby

70,60 EUR Sedemdesiat eur a šesťdesiat centov

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

15.11.2019

121/2019

služby VO

348,00 EUR Tristoštyridsaťosem

ERSZ - Staving Rožňava Szabadosová Erika

Obec Bohúňovo

15.11.2019

132/2019

prezentácia a výučba hrnčiarstva Kultminor

195,00 EUR Stodeväťdesiatpäť eur

SVP - Milan Ksenič

Obec Bohúňovo

15.11.2019

130/2019

zmena rozpočtov vodovod

30,00 EUR Tridsať eur

Ing. Marián Mihálik

Obec Bohúňovo

15.11.2019

129/2019

mobil

23,65 EUR Dvatsaťtri eur a šesťdesiatpäť centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

127/2019

telefón

20,58 EUR Dvatsať eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

126/2019

nebezpečný odpad

16,80 EUR Šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

125/2019

odvoz KO

285,12 EUR Dvestoosemdesiatpäť eur a dvanásť centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

15.11.2019

124/2019

vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštal.

300,00 EUR Tristo

BPM ELEKTRO, s.r.o.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: