Dátum és időpont

Mai dátum péntek, 24.5.2024, 2:59:30

Navigáció

Tartalom

Ügyfélfogadás:

Hétfő:         08.00 - 17.00

Kedd:          08.00 - 16.00

Szerda:       08.00 - 16.00

Csütörtök: 08.00 - 16.00

Péntek:       08.00 - 15.00

Az érdeklődők személyesen vagy elektronikusan az alábbi elérhetőségeken kérhetnek magyar nyelven információt vagy tehetik meg javaslataikat, panaszaikat és  egyéb ügyintézéseiket, adhatják be kérvényeiket. 

Elérhetőségek:
Cím:
Községi Hivatal
049 12 Bohúňovo č. 72
Tel.: +421/58 7920 127, +421/911 265 293
E-mail:obecbohunovo@gmail.com 

 

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ POLGÁRÁINAK JOGAI:

– a kisebbségi nyelv használatához való jog a Jóka községgel történő szóbeli és írásos érintkezés során, ideértve az írásbeli okiratok és bizonyítékok benyújtását.

– a közigazgatási szervnek a kisebbségi nyelvű beadványra kisebbségi nyelven is adott válaszához való jog, ideértve a közigazgatási eljárásban hozott határozat kisebbségi nyelven is történő kiadásának kérelmezési jogát (2012. július 1-jétől), valamint a kétnyelvű születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, engedély, jogosítvány, igazolás, vélemény és nyilatkozat kiadásának kérelmezéséhez való jogot (a többi közokiratra ez a jog nem vonatkozik) kisebbségi nyelven is (2012. július 1-jétől). Kétség esetén a közigazgatási szerv államnyelvű válasza a döntő.

– kétnyelvű, mégpedig államnyelvű és kisebbségi nyelvű hivatalos formanyomtatvány igényléséhez való jog, (2012. július 1-jétől).

A kisebbség nyelvén történő ügyintézésre ugyanazok a határidők vonatkoznak, mint az állami nyelven történő ügyintézésre.

A KÖZIGAZGATÁSI SZERV KÖTELEZETTSÉGEI:

– Jóka község a kisebbségi nyelven írott beadványra az államnyelv mellett kisebbségi nyelven is választ ad. Kétség esetén a közigazgatási szerv államnyelvű válasza a döntő. A közigazgatási szerv azon válasza, amely közokiratnak minősül, az államnyelven mellett csak abban az esetben kerül kiadásra kisebbségi nyelven is, ha engedélyről, jogosítványról, igazolásról, véleményről és nyilatkozatról van szó.

– kisebbségi nyelvű beadványra kezdődő eljárás esetén vagy kérelemre a Jóka község által a közigazgatási eljárásban hozott határozatot államnyelv mellett kisebbségi nyelvű hiteles fordításban is kiadja (2012. július 1-jétől). Kétség esetén a határozat államnyelvű szövege a döntő.

– A születési anyakönyvi kivonatok, a házassági anyakönyvi kivonatok, a halotti anyakönyvi kivonatok, engedélyek, jogosítványok, igazolások, vélemények és nyilatkozatok kérelemre kétnyelvűen kerülnek kiadásra, mégpedig államnyelven és kisebbségi nyelven. Kétség esetén a közokirat államnyelvű szövege a döntő (2012. július 1-jétől).

– A Jóka község hatáskörében kiadott hivatalos formanyomtatványokat kérelemre kétnyelvű formában is a polgárok rendelkezésére bocsátja, mégpedig államnyelven és kisebbségi nyelven (2012. július 1-jétől).

 

Fontos hivatkozások:

Jogszabályok magyar nyelven                    https://www.slov-lex.sk/madarsky-jazyk

Fontos információk                                    https://www.onkormanyzas.sk/