Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU/BOH/253/2019

Číslo registratúrneho záznamu: 003

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

VYHLÁSENIE VOLIEB

predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. 11. 2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré si môžete pozrieť TU.

INFORMÁCIE PRE VOLIČA

TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÓPOLGÁR SZÁMÁRA

VOĽBA POŠTOU

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme alebo elektronicky. Ohľadne voľby poštou informáciu nájdete TU. 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

obecbohunovo@gmail.com 

Žiadosť o voľbu poštou 

Vymenovanie zapisovateľa

Uverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Vyvesené: 18. 10. 2019

Dátum zvesenia: 1. 3. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť