Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Tiba

Vyvesené: 31. 5. 2019

Dátum zvesenia: 19. 6. 2019

Zodpovedá: Beáta Beke

Späť