Navigácia

Obsah

Späť

Dodatok k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO

Vyvesené: 8. 1. 2020

Dátum zvesenia: 3. 6. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť