Navigácia

Obsah

Vitajte na webových stránkách obce Bohúňovo.

Adresa:
Obecný úrad
049 12 Bohúňovo č. 72

Tel.: +421/58 7920 127, +421/911 265 293
E-mail:obecbohunovo@gmail.com 

Informácie:
Samosprávný kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Horný Gemer
Počet obyvateľov: 275

Fotogaléria

05.11.2019

Spoločná modlitba - Közös imádkozás

Spoločná modlitba - Közös imádkozás

Už tradične tretí rok sa uskutočnila na cintoríne v Bohúňove pri kríži spoločná modlitba. Immár harmadik alkalommal került sor a lekenyei temetőben közös imádkozásra a távolban nyugvó elhunytakért.

Detail

05.11.2019

Deň dôchodcov - Nyugdíjasnap

Deň dôchodcov - Nyugdíjasnap

V rámci VI. Jesenného festivalu v Bohúňove sme oslavovali aj deň dôchodcov. A VI. Lekenyei Őszi Fesztivál keretében a nyugdíjasnokat is ünnepeltük.

Detail

28.05.2019

Oslava 15. výročia založenia klubu dôchodcov - A nyugdíjasklub 15 éves fennálásának megünneplése

Oslava 15. výročia založenia klubu dôchodcov - A nyugdíjasklub 15 éves fennálásának megünneplése

Oslava 15. výročia založenia klubu dôchodcov. A nyugdíjasklub 15 éves fennálásának megünneplése.

Detail

Aktuality

28.10.2019

Oznámenie o vyhlásenie výziev MAS KRAS

MAS KRAS vyhlásila výzvy na ŽoNFP pre podnikateľský sektor.

Detail

18.10.2019

VOĽBA POŠTOU

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme alebo elektronicky.

Detail

20.09.2019

naturpack

Myslíme a triedime

Myslíme a triedime

Detail