Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU/BOH/017/2022/245

Číslo registratúrneho záznamu: 018/2022/008/004/008

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z

Vyvesené: 19. 9. 2022

Dátum zvesenia: 19. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť