Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 2023/018/001

Číslo registratúrneho záznamu: 002

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 2023

VYHLÁSENIE VOLIEB

predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 06. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30septembra 2023.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré si môžete pozrieť TU (187.02 kB).

INFORMÁCIE PRE VOLIČA (224.01 kB)

TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÓPOLGÁR RÉSZÉRE (224.14 kB)

 

Svoje žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžete zaslať na e-mailovú adresu: obecbohunovo@gmail.com 

INFORMÁCIE O PARLAMENTNÝCH VOĽBÁCH PRE VOLIČOV, POLITICKÉ SUBJEKTY, KANDIDÁTOV, K VOLEBNEJ KAMPANI A O ORGANIZAČNO-TECHNICKOM ZABEZPEČENÍ VOLIEB NÁJDETE NA TOMTO MIESTE

 

VOĽBA POŠTOU

Požiadať o voľbu poštou môžu občania Slovenskej republiky, ktorí

  • nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo

  • majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa zdržiavajú v zahraničí.

 Ohľadne voľby poštou informáciu nájdete TU

Žiadosť o voľbu poštou si viete stiahnúť TU (23.57 kB)

 

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti (74.5 kB) (26.56 kB)

 

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisii pre voľby do NRSR (74.5 kB)

 

Umiestňovanie volebných plagátov

Obec Bohúňovo v súlade s §16 zák.č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani ustanovilo VZN podmienky a miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Vyhradená plocha bude rozdelené v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických subjektov.
Plagáty je možné umiestňovať len podľa označených čísel na ploche, a to podľa toho, aké číslo bolo politickému subjektu vyžrebované po zaregistrovaní. 

Výlepová polocha pre politických strán a hnutí po dobu volebnej kampane sú vonkajšie drevené dvere na požiarnej zbrojnici v Bohúňove.

 

ZÁPISNICA OVK V BOHÚŇOVE (35.91 MB)

 

Vyvesené: 15. 6. 2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť