Navigácia

Obsah

Späť

Schválené rozpočty a zápisnice OZ

 

ROK 2021

Schválený rozpočet za r. 2021, 2022, 2023  (88.29 kB)

Návrh rozpočtu za r. 2021, 2022, 2023 (6.48 MB)

 

ROK 2021

Zápisnica OZ 17.03.2021 (421.01 kB), Uznesenie OZ 17.03.2021 (293.27 kB)

 

ROK 2020

Záverečný účet za r. 2020 (4.91 MB)

Schválený rozpočet za r. 2020,2021,2022

Zápisnica OZ 26.02.2020 (295.14 kB), Uznesenie OZ 26.02.2020 (298.92 kB)

Zápisnica OZ 29.05.2020 (318.15 kB), Uznesenie OZ 29.05.2020 (302.39 kB)

Zápisnica OZ 07.08.2020 (269.07 kB), Uznesenie OZ 07.08.2020 (276.03 kB)

Zápisnica OZ 25.09.2020  (284.86 kB), Uznesenie OZ 25.09.2020  (291.94 kB)

Zápisnica OZ 11.12.2020 (314.14 kB), Uznesenie OZ 11.12.2020  (229.84 kB)

ROK 2019

Záverečný účet za r. 2019

Schválený rozpočet 2019,2020,2021

Zápisnica OZ 06.03.2019, Uznesenie OZ 06.03.2019

Zápisnica OZ 23.04.2019, Uznesenie OZ 23.04.2019

Zápisnica OZ 21.06.2019, Uznesenie OZ 21.06.2019

Zápisnica OZ 19.08.2019, Uznesenie OZ 19.08.2019

Zápisnica OZ 02.12.2019 , Uznesenie OZ 02.12.2019 

ROK 2018

Záverečný účet za r. 2018

schválený rozpočet 2018, 2019, 2020

Zápisnica OZ 11. 04. 2018, Uznesenie OZ 11. 04. 2018

Zápisnica OZ 28.06.2018, Uznesenie OZ 28.06.2018

Zápisnica OZ 17.08.2018, Uznesenie OZ 17.08.2018

Zápisnica OZ 06.11.2018, Uznesenie OZ 06.11.2018

Zápisnica OZ 05.12.2018, Uznesenie OZ 05.12.2018

ROK 2017

schválený rozpočet 2017 -2019 bežné príjmy

schválený rozpočet 2017 -2019 bežné výdavky

schválený rozpočet 2017 -2019 kapitálové príjmy

schválený rozpočet 2017 -2019 kapitálové výdavky

schválený rozpočet 2017 -2019 príjmové finančné operácie

schválený rozpočet 2017 -2019 sumár

schválený rozpočet 2017 -2019 výdavkové finančné operácie

Záverečný účet za rok 2017,

Zápisnica OZ 24. 02. 2017,  Uznesenie OZ 24. 02. 2017

Zápisnica OZ 29. 03. 2017, Uznesenie OZ 29. 03. 2017

Zápisnica OZ 08. 06. 2018,Uznesenie OZ 08. 06. 2017

Zápisnica OZ 13. 12. 2017,Uznesenia OZ 13. 12. 2017

 

ROK 2016

Záverečný účet rok 2016

Schválený Rozpočet 2016,2017,2018 výdavkové finančné operácie

Schválený Rozpočet 2016,2017,2018-Bežné Výdavky

Schválený Rozpočet 2016,2017,2018-Bežné príjmy

Schválený Rozpočet 2016,2017,2018-Finančné operácie

Schválený Rozpočet 2016,2017,2018-Kapitálové Výdavky

Schválený rozpočet 2016, 2017, 2018 kapitálové príjmy

Schválený Rozpočet 2016,2017,2018-SUMÁR

Zápisnica OZ 29.01.2016, Uznesenie OZ 29.01.2016

Zápisnica OZ 16.03.2016, Uznesenie OZ 16.03.2016

Zápisnica OZ 16.06.2016, Uznesenie OZ 16.06.2016

Zápisnica OZ 17.08.2016, Uznesenie OZ  17.08.2016

Zápisnica OZ 08.11.2016, Uznesenie OZ  08.11. 2016

Zápisnica OZ  15.12.2016, Uznesenie OZ 15 12.2016

ROK 2015 

Záverečný účet rok 2015

Schválený Rozpočet 2015,2016,2017-SUMÁR

Schválený Rozpočet 2015,2016,2017-Bežné

Schválený Rozpočet 2015,2016,2017-Kapitálové

Schválený Rozpočet 2015,2016,2017-Fin_operácie

Schválený Rozpočet 2015,2016,2017-Kapitálové V_

Schválený Rozpočet 2015,2016,2017- Bezne vydavky

Schválený Rozpočet 2015,2016,2017-Výdavkové Fin_ operácie

Zápisnica OZ 02.02.2016, Uznesenie OZ  02.02.2016

Zápisnica OZ 26.03.2016, Uznesenie OZ 26.03.2016

Zápisnica OZ  19.06.2016, Uznesenie OZ  19.06.2016

Zápisnica OZ  31.07.2016, Uznesenie OZ  31.07.2016

Zápisnica OZ  17.08.2016, Uznesenie OZ  17.08.2016

Zápisnica OZ 21.10.2016, Uznesenie OZ 21.10.2016

Zápisnica OZ  30.11.2016, Uznesenie OZ  30.11.2016

Zápisnica OZ 22.12.2016, Uznesenie OZ 22.12.2016

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "FTTC 1008KO Bohúňovo"

Vyvesené: 30. 12. 2018

Zodpovedá: Beáta Beke

Späť