Dátum és időpont

Mai dátum péntek, 24.5.2024, 3:38:43

Navigáció

Tartalom

Értesítés a sírhelyek bérleti szerződésének megkötési kötelezettségről és a használatuk feltételeiről

Typ: egyéb
Lekenye Község, mint a temető üzemeltetője felhívja az érintettek figyelmét, hogy a 131/2010 számú temetkezési törvény és a 4/2020 számú általános érvényű önkormányzati rendeletben kiadott A lekenyei és tibai temetők működtetési rendje alapján jogosultság adott sírhely használatára bérleti szerződés

A temetők üzemeltetője csak abban az esetben engedélyezi sírhely létesítését emberi tetem vagy emberi maradványok elhelyezésére, amennyiben az elhunyt Lekenye Községben született, élt vagy családi kötődéssel rendelkezett a községben.

A bérleti szerződés megkötése a temetést bebiztosító személy vagy az elhunyt hozzátartozójának írásos kérvénye alapján történik. A bérleti szerződést a felek határozatlan időre kötik meg, a bérlet a porladási idő alatt, és azt követően is 10 évre fizetendő.


A bérleti szerződés megkötése és a
bérleti összeg kifizetése után jogosult a bérlő

a sírhely használatára és abban emberi tetem vagy maradvány elhelyezésére. A temetőn emberi tetemet és maradványt csak a temető üzemeltetőjének tudtával lehetséges eltemetni. A temetést megelőzően a temetkezési szolgáltató vagy a temetést biztosító személy köteles jelenteni a temető üzemeltetőjének a nyilvántartához szükséges adatokat. A sírhely bérlője nem manipulálhat az emberi maradványokkal. Urnát is csak a temető üzemeltetőjének értesítését követően, annak engedélyével helyezhet el a sírboltban. A bérlő tulajdonát csak a sírhely azon tartozékai képezik, amelyeket saját költségére épített rajta.

 

Minden egyes sírhelybe általában

egy emberi tetem vagy maradvány helyezhető el. A sírgödörbe való temetés estében önbomló anyagból készült koporsó használandó. A bomlási idő letelte előtt csak abban az esetben lehetséges ugyanazon sírhelybe újabb emberi maradvány temetése, amennyiben a sírhely mélyített, és a felső koporsót legalább 1 m földréteg takarja. A már létező sírba a földfelszín alá legkevesebb 0,70 méterre, vagy 1 m x 1 m és 0,70 m méretű betonaknába lehet urnában emberi tetem hamvait elhelyezni. A friss sírgödör betemetését követően átlagosan 30 napig ülepszik a föld. A maradék föld elszállítását a kijelölt helyre a sírhely bérlője saját költségére maga vagy az általa megbízott cég által köteles biztosítani. A maradék föld elszállítását írásos megrendelés alapján illeték ellenében a temető üzemeltetője is biztosíthatja.

 

A sírásás, betakarás és a kihantolás földmunkáit

csak képzett alkalmazottak végezhetik el. Az emberi tetemet és maradványt csak a temetkezési szolgáltató képzett alkalmazottjai helyezhetik el a sírban.

 

Azon sírhelyek atlaszával, amelyekre ez a működési rendelet vonatkozik,

a temető üzemeltetője rendelkezik és nála tekinthető meg. A temető egyszerűsített tájékozódási sírhelytérképe a temető információs tábláján található.

 

A bérlő köteles a sírhelyet és a környékét /minimálisan 0,3 méter széles sávot a sírhely körül/ rendben tartani. Ez magában foglalja a fű, gyom és egyéb szennyeződés eltávolítását. A síremlék nem veszélyeztetheti sem a temető látogatóit, sem pedig a környező sírokat.

 

A sírhely bérlője nem alakíthatja át a temető már létező zöldövezetét, nem ültethet sem fát, sem bokrot. Lócát is csak a temető üzemeltetőjének írásos engedélyével, állandó jelleggel pedig illeték kifizetését követően helyezhet el a sírhely mellett, amennyiben ezt a helyszín feltételei megengedik.

 

A bérlő a helyi szokásoknak megfelelően jelölheti meg a sírhelyet, és a temető üzemeltetőjének engedélyével helyezhet el rajta sírkövet, síremléket vagy egyéb sírhely tartozékot.

 

A bérlő a sírhelyet csak olyan módon alakíthatja, hogy az összhangban legyen a temető hagyományos esztétikai kinézetével és rendjével (ez érvényes a sírhely megszüntetésére is). A temető üzemeltetőjének írásos engedélyével szüntethető meg bérelt sírhely, építhető új síremlék (alapok, keret, sírbolt, sírkő, fejfa, fedőlap), vagy alakítható át régi sírhely.

 

A temető üzemeltetője által jóváhagyott sírhely, sírbolt és urnás sírhely méretek a temető információs tábláján találhatók.

Rozmery hrobu, hrobky a urnového miesta sú schválené prevádzkovateľom pohrebiska, a sú vyvesené na informačnej tabuli na cintoríne.


 

Figyelmeztetjük az elhunytak hozzátartozóit, hogy a községnek, mint a temető üzemeltetőjének, a törvényben meghatározott módon jogában áll
a sírhelyet megszüntetni, amennyiben nem ismert a bérlő címe vagy elérhetősége!


Ezért kérjük a hozzátartozókat, hogy amennyiben elhunyt rokonuk sírhelye nincs használatba véve, azaz szerződés által bérbe adva, hogy teljesítsék a sírhely használatát jogosító kötelességüket. A bérleti szerződést a Lekenyei Községi Hivatalban az ügyfélfogadási időben tudják megkötni. A szerződést megvárásra elkészítjük, és a szerződés megkötését követően és az illetéket is befizethetik.

 

Azon polgárok, akik nem rendelkeznek Lekenyében állandó lakhellyel, a szerződést megkötését írásban is kérelmezhetik az alábbi címen: Obecný úrad Bohúňovo, 049 12 Bohúňovo č. 72 

A kérelmet és egyéb nyomtatványokat az üzemeltető honlapján, a „NYOMTATVÁNYOK ÉS DOKUMENTUMOK“ szekcióban találják meg.

 

Figyelmeztetjük a sírhelyek bérlőit, hogy a temető nyilvántartásában szereplő adataik és elérhetőségeik változását (aktuális állandó lakhely, elérhetőségek – telefon és e-mail), kötelesek a temető üzemeltetőjének írásban jelenteni.


Készítve: 6. 5. 2021
Legutóbbi frissítés: 6. 5. 2021 13:09
Szerző: Beke Beáta