Navigácia

Obsah

Späť

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V R. 2019

VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v elektronickej forme, a to na emailovej adrese: obecbohunovo@gmail.com 

 

DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADN´ÍKA DO OVK

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Bohúňovo je:

obecbohunovo@gmail.com 

Vyvesené: 22. 2. 2019

Dátum zvesenia: 26. 5. 2019

Zodpovedá: Beáta Beke

Späť