Navigácia

Obsah

Späť

OZNAM - COVID - 19

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila stav globálnej zdravotnej núdze. Opatrenie vydané v Slovenskej republike na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 sú vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Vydané opatrenia môžete si prečítať a sledovať aktualizácie TU, TUTU. Ako sa koronavírus šíri na Slovensku môžete si pozrieť na interaktívnej online mape.

Zasadal aj krízový štáb v Bohúňove, a prijal nariadenia, ktoré si môžete prečítať nižšie.

Obec Bohúňovo vzhľadom na aktuálnu situáciu vo veci šírenia koronavírusu i na nutnosť preventívnych opatrení smerujúcich k zachovaniu bezpečnosti občanov na základe doručených verejných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje občanom, že:

18 - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vo 4. fáze uvoľňovania.

Opatrenia nájdete TU, TU, TU, TUTU.

17 – Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatváraní v opatrení uvedených zariadení a o podmienkách výkonu bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu

S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné

zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., telovýchovno-
športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia starostlivosti o ľudské

telo podľa § 23 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení
starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z., fitness centrá,
prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky
voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty.

Opatrenie nájdete TU.

S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa tento zákaz nevzťahuje na
výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho
obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní nasledovných podmienok:

Opatrenie nájdete TU.

16 – Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatváraní maloobchodných prevádzok

Vláda sa rozhodla, že s účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem predajní, ktoré sú uvedené vo schválenom opatrení.

Opatrenie nájdete TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Bratislava pri ohrození verejného zdravia Číslo: OLP/3353/2020 zo dňa 24.04.2020, sa mení Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Bratislava pri ohrození verejného zdravia Číslo: OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020.

Opatrenie nájdete TU.

15 – Opatrenia vlády SR počas veľkej noci

Vláda rozhodla o rozšírení núdzového stavu obmedzením slobody pohybu zákazom vychádzania.
Platí od polnoci 8. apríla do 13. apríla 23:59.

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na:

  • obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti,
  • cestu v nevyhnutnom rozsahu s cieľom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb, teda nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, domáce zvieratá či doplnenie pohonných hmôt,
  • cestu s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb (vymenovaných v predchádzajúcom bode) pre inú osobu v rámci územia okresu (v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta), t. j. dobrovoľníctvo či susedská výpomoc,
  • cestu do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou či príbuzným,
  • pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta,
  • cestu na pohreb blízkej osoby.

 

Vláda SR prijala prísnejšie opatrenia počas veľkonočných sviatkov na základe odporúčaní konzília odborníkov zloženého z významných epidemiológov, infektológov a mnohých lekárskych autorít. Odborníci verejnosti v nedeľu (5. 4. 2020) odporučili naďalej dôrazne dodržiavať opatrenia doteraz prijaté vládou v SR v snahe zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. Rovnako vyzvali ľudí, aby počas sviatkov obmedzili cestovanie za svojimi príbuznými a blízkymi. Návštevy podľa nich predstavujú v aktuálnej situácii riziko najmä pre seniorov. Seniori patria medzi skupinu ľudí, ktorým priebeh ochorenia COVID-19 môže spôsobiť vážne až život ohrozujúce zdravotné komplikácie. Konzílium odborníkov rovnako vyzvalo ľudí, aby naďalej dbali na povinné nosenie rúšok na verejnosti a dodržiavali sociálny odstup. Ak sa rozhodnú pre prechádzku v prírode, tak na miesta bez vysokej koncentrácie ľudí a v rámci okresu. Odborníci zdôraznili, že obyvatelia SR sa vo vzťahu k opatreniam správajú zodpovedne, za čo im ďakujú.

Informoval Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej webovej stránke.

Opatreniea nájdete TU.

14 – Zastavenie prevádzky prímestskej dopravy od 10.4. 2020 do 13.4.2020

Informácie o rozhodnutí KSK si môžete stiahnuť TU.

13 - Úrad verejného zdravotníctva SR 04.04. 2020 vydal nasledovné opatrenia pri ohrození verejného zdravia platné od 06.04.2020 ohľadne cestovania a karantény:

Všetkým osobám, ktoré od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. Následne po zistení negatívneho výsledku sa týmto osobám nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Izolácia sa nariaďuje i osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.

Výnimky a presné znenie opatrenie si môžete pozrieť TU.

12 - Mimoriadny cestovný poriadok autobusových liniek Eurobusu a.s. predchádzajúcich našou obcou, ktoré nadobudnú účnnosť dňom 1.4.2020.

Smer Čoltovo/Gem.Hôrka – Plešivec – Kečovo si môžete stiahnuť TU.

Smer Rožňava/Kečovo – Tornaľa – Rimavská Sobota si môžete pozrieť TU.

11 - Úrad verejného zdravotníctva SR 29.03. 2020 vydal nasledovné opatrenia pri ohrození verejného zdravia platné od 30.3.2020:

Opatrenie si môžete stiahnuť TU.

10 - Úrad verejného zdravotníctva SR 24.03. 2020 vydal nasledovné opatrenia:

  • Dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb

Opatrenie si môžete stiahnuť TU.

  • Uzatvorenie v dokumente vymenovaných prevádzok každú nedeľu a vykonať dezinfekciu týchto priestorov

Opatrenie si môžete stiahnuť TU.

  • S účinnosťou od 25.03.2020 do odvolania zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest

Opatrenie o tejto povinnosti si môžete stiahnuť TU.

Onových vládnych opatreniach účinných od dňa 24.3.2020 si môžete pečítať na FB stránke KSK.

Čo sa týka informácií o dokladoch, rozných povolení a určitých sankcií čo spadá pod políciu SR, Vám zhrnuli na FB stránke polície SR TU

9 – Úrad verejného zdravotníctva SR 23.03. 2020 vydal opatrenie podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. na základe ktorého je naďalej zakázané organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Presné znenie opatrenia si môžete prečítať TU.

8 – Úrad verejného zdravotníctva SR s platnosťou od 19. 3.2020 vydal nové karanténne opatrenia, ktoré si viete prečítať TU.

7 – Dňa 18.3.2020.  z odboru BaKR sme obdržali nasledovné informačné materiály ohľadne toho čo robiť v rôznych situáciách v čase koronavírusu, odporúčanie a riziká, ktoré vydal MZ SR:

10 odporúčaní

Čo robiť, ak ste chorý

Pomoc sebe aj druhým

Osoby v vyšším rizikom ochorenia

6 - Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo 15. 3. 2020 boli na základy záverov z rokovania Ústredného krízového štábu 16. 3. 2020 doplnené.

Zmeny nájdete vo Verejnej vyhláške zo dňa 15.03.2020 TU.

5 – Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí 15. marca 2020 zaviedol ďalšie opatrenie:

Maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach je od pondelka od 6.00 h na 14 dní zakázaný. Účinnosť nadobudli sprísnené opatrenia prijaté vládou, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.
 

Zákaz sa netýka: predajní potravín, lekární a predajní zdravotníckych pomôcok, drogérií, pohonných hmôt a palív, novinových stánkov, predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií, prevádzok telekomunikačných operátorov, prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb, prevádzok internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb.


Verejnosť má zároveň od pondelka na 14 dní zakázané chodiť do prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením. Zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb. Ide napríklad o prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky. Je povolený objednanie jedál a tovarov online a cez rozvoz.  


Všetky osoby, ktoré sa od pondelka od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia, musia ísť do izolácie v zariadeniach určených ministerstvom vnútra, a to na dobu 14 dní.

Nemocnice budú fungovať v núdzovom stave - budú robiť iba nevyhnutné operácie, prijímať urgentné stavy.

Presné opatrenia nájdete TU

V zmysle vydaných opatrení ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19,  starosta obce Bohúňovo od 16. marca 2020 nariaďuje:

1 - Obmedzené otváracie hodiny

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu stránkové hodiny s účinnosťou od 16. 03. 2020 až do odvolania sú obmedzené na základe pokynov Ministerstva vnútra SR, a to:

  • pracovné dni od 8:00 hod. do 11:00 hod len v súrnych prípadoch. Občanom bude úrad k dispozícii elektronicky alebo telefonicky.

2 – Pomoc pre osamelých, starých občanov obce

Obecný úrad je pripravený poskytnúť pomoc v súrnych prípadoch v zaobstaraní základných potravín alebo liekov tým osamelým, starým obyvateľom obce, ktorí nie sú schopní cestovať, a nemajú takých rodinných príslušníkov, ktorí by im vedeli pomôcť v tejto mimoriadnej situácii. Dotyční nech kontaktujú obecný úrad telefonicky.

4 - Ústredný krízový štáb zavádza ďalšie opatrenia, zatvoria sa školy i letiská, karanténa platí pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia.

Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur. Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení tohto opatrenia, i usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť si môžete prečítať nižšie.

Verejná vyhláška č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020

Súhrn opatrení, prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR

Usmernenie hlavného hygienika SR

V zmysle vydaných opatrení ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19,  krízový štáb obce Bohúňovo  vydáva  nasledovné nariadenie obce Bohúňovo vo veci zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 na území obce Bohúňovo:

1. Obmedzuje vybavovanie stránok na obecnom úrade – len nevyhnutné prípady. Pokiaľ je nutná osobná návšteva priestorov Obecného úradu, občania majú vstupovať do priestorov obecného úradu v maximálnom počte 1 občan

2. Vyzýva neziskové organizácie, podnikateľské subjekty i občanov, aby zrušili masové podujatia

3. Ruší všetky podujatia a oslavy v sále a v zasadačke kultúrneho domu a na území obce Bohúňovo

4. Obmedzuje pohyb väčších skupín ľudí na verejných priestranstvách v obci

5. Vylučuje verejnosť zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

6. Zakazuje prenájom priestorov v kultúrnom dome

7. Upovedomuje obyvateľov obce, že platí zákaz návštiev na všetkých lôžkových oddeleniach

8. Upovedomuje obyvateľov obce, že sa pohrebov môžu zúčastniť výlučne iba blízke osoby

9. Upovedomuje obyvateľov obce, že autobusy spoločnosti Eurobus  premávajú v prázdninovom režime

10. Upovedomuje obyvateľov obce, aby starších ľudí navštevoval len jeden a ten istý rodinný príslušník

11. Upovedomuje obyvateľov obce o zákaze bohoslužieb

12. Dôrazne vyzýva obyvateľov obce, ktorí sa vrátili zo zahraničia na dodržiavanie povinnej 14-dňovej karantény

13. Odporúča, aby v obchode so zmiešaným tovarom v miestnej časti obce Tiba sa zdržiavalo čo najmenší  počet kupujúcich naraz, a aby trávili v priestore obchodu čo najkratší čas potrebný na nákup tovaru

14. Odporúča preštudovať vydané usmernenie hlavného hygienika Slovenskej Republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

15. Upovedomuje, že pri zlom zdravotnom stave volať ošetrujúceho lekára alebo linku oddelenia epidemiológie v Rožňave: 0902/813822 alebo linku záchrany 112.

Ďalšie užitočné informácie:

- prázdninový režim v prímestskej autobusovej doprave

- pokyn o zmene úradných hodín na úradoch ÚPSVaR

- MVDr. Bc. Ľubomír Balážik vedúci RÚVZ so sídlom v Rožňave v regióne Rožňava zakázal prevádzkovať nevyvarujúce zariadenia spoločného stravovania (bary, hostince, pohostinstvá, krčmy a podobne), to znamená zariadenia, kde sa nevyrábajú a nepodávajú pokrmy a to od dňa 13.3.2020 na dobu 14 kalendárnych dní.

 

3 - Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka (12. 3.) od 6.00 h.

Vláda SR vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva a zákona o podpore a rozvoji verejného zdravia "pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja".

Medzitým na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR posilnili činnosť call centier. Aktuálne je verejnosti k dispozícii 36 telefonických liniek. Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky: konkrétu linku si môžete zistiť TU.

 

2 - Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Zároveň nariadil povinnú 14 dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín, a to z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu.

Dobrovoľnú karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1 659 €. Viac informácií získate u vášho všeobecného lekára, na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234.

Verejnú vyhlášku si nájdite TU.

 

1 - Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu s účinnosťou od 10.3.2020 zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy po dobu 14 kalendárnych dní.

Vydaná verejná vyhláška sa nachádza TU.

 

Vážení obyvatelia!

S cieľom dodržania preventívnych opatrení v zmysle nariadení vyšších štátnych orgánov prosíme obyvateľov na ich sledovanie a dodržanie, na osvojenie doporučených hygienických predpisov.

Ďalej Vás prosíme, aby ste boli obozretní svojmu okoliu a vyhýbali sa takých miest, kde sa zdržiava väčší počet ľudí.

Hore spomínané nariadenia môžu byť zmenené v dôsledku vývinu aktuálnej situácie. Ich aktualizáciu máte možnosť sledovať na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.

Ďakujem za pochopenie!

Vyvesené: 13. 3. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť