Navigácia

Obsah

Späť

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto:

 

VYHLÁŠKA ÚVZ SR ZO DŇA: 31.12.2020

VYHLÁŠKA ÚVZ SR ZO DŇA: 17.12.2020

VYHLÁŠKA ÚVZ SR ZO DŇA: 24.11.2020

VYHLÁŠKA ÚVZ SR ZO DŇA: 29.10.2020

NARIADENIE ZO DŇA: 14.10.2020

NARIADENIE ZO DŇA: 14.10.2020

NARIADENIE ZO DŇA: 30.09.2020

NARIADENIE ZO DŇA: 29.09.2020

NARIADENIE ZO DŇA: 17.09.2020

NARIADENIE ZO DŇA: 14.09.2020

NARIADENIE ZO DŇA: 09.09.2020

Vyvesené: 14. 9. 2020

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť