Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU/BOH/282/2019

Harmonogram odvozu triedeného a komunálneho odpadu z domácností v r. 2020 - A szelektív és kommunális hulladék elvitelének szétírása a 2020-as évben

Harmonogram si môžete stiahnúť TU. 

Vyvesené: 18. 12. 2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť