Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.03.2020

12/2020

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eur

SPP

Obec Bohúňovo

09.03.2020

11/2020

finančná spravodajca vyučtovanie r. 2019

32,50 EUR tridsaťdva eur päťdesiat centov

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Obec Bohúňovo

17.02.2020

8/2020

za odvoz nebezpečného odpadu

16,80 EUR šestnásť eur osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

17.02.2020

7/2020

odvoz KO

279,60 EUR dvestosedemdesiatdeväť eur osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

17.02.2020

5/2020

mobil

23,09 EUR dvatsattri eur deväť centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

17.02.2020

6/2020

účastnícky poplatok za seminár

900,00 EUR Deväťsto eur

Verlag Dashöfer

Obec Bohúňovo

17.02.2020

3/2020

technik PO

66,00 EUR šesťdesiatšesť eur

Lisák Stanislav

Obec Bohúňovo

17.02.2020

2/2020

ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov

44,63 EUR štyridsaťštyri eur šesťdesiattri centov

PRIMA BANKA Slovensko a. s.

Obec Bohúňovo

17.02.2020

1/2020

stravné lístky

834,02 EUR Osemstotridsaťštyri eur dva centy

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

164/2019

vývoz jedlých olejov a tukov

36,00 EUR Tridsaťšesť eur

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

161/2019

kanc. potreby

80,40 EUR osemdesiat eur a štyridsať centov

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

09.01.2020

160/2019

vykonané práce

100,00 EUR Sto eur

Lipták Gabriel

Obec Bohúňovo

09.01.2020

159/2019

vodné

16,05 EUR šestnásť eur a päť centov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

157/2019

telefón

20,77 EUR Dvatsať eur a sedemdesiatsedem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

163/2019

poukážky

410,00 EUR štyristo eur

TESCO STORES SR

Obec Bohúňovo

09.01.2020

158/2019

mobil

23,63 EUR Dvatsaťtri eur a šesťdesiattri centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

156/2019

nebezpečný odpad

16,80 EUR šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

155/2019

odvoz KO

283,44 EUR Dvestoosemdesiattri eur a štyridsaťstyri centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

154/2019

Új No

14,40 EUR štyrnásť eur a štyridsať centov

Slovenská pošta a. s.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

152/2019

demolačné a stavebné práce stredovekého kostola

20 830,70 EUR Dvatsaťtisícosemstotridsať eur a sedemdesiat centov

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

09.01.2020

151/2019

rekonštrukčné práce na garáže pri r.d. č. 24

264,00 EUR Dvestošesťdesiatštyri eur

Jozef Szőke

Obec Bohúňovo

09.01.2020

150/2019

plyn OcÚ

273,00 EUR Dvestosedemdesiattri eur

SPP

Obec Bohúňovo

09.01.2020

149/2019

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eur

SPP

Obec Bohúňovo

09.01.2020

148/2019

zdravotnícky lekársky posudok

15,00 EUR Pätnásť eur

MUDr. Drábik Vladimír

Obec Bohúňovo

09.01.2020

153/2019

obecné noviny

93,60 EUR Deväťdesiattri eur a šesťdesiat centov

INPROST spol. s r.o.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: