Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.07.2020

76/2020

inštalácie plyn. kachiel

600,00 EUR šesto eur

Attila Halász - PLYNEX

Obec Bohúňovo

10.07.2020

68/2020

oprava has.zar.

91,20 EUR Deväťdesiatjeden eur dvatsať centov

Fejes Mikulás

Obec Bohúňovo

10.07.2020

75/2020

mobil

24,00 EUR dvatsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

74/2020

telefón

20,58 EUR dvadsať eur osemdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

73/2020

nebezpečný odpad

16,80 EUR šestnásť eur osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

72/2020

odvoz KO

314,64 EUR Tristoštrnásť eur šesdesiatštyri centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.09.2020

80/2020

pracovná odev AČ

88,00 EUR osemdesiatosem eur

Janete s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

70/2020

plyn OcÚ

24,00 EUR dvatsaťštyri eur

SPP

Obec Bohúňovo

10.07.2020

69/2020

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

10.07.2020

67/2020

vývoz jedlých olejov a tukov

36,00 EUR Tridsaťšesť eur

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

66/2020

licenčný poplatok

240,00 EUR Dvestoštyridsať eur

Galileo

Obec Bohúňovo

10.07.2020

64/2020

služby STP APV

83,65 EUR Osemdesiattri eur šesťdesiatpäť centov

Ives-Organizácia pre informatiku verejnej správy

Obec Bohúňovo

10.07.2020

63/2020

mobil

24,00 EUR Dvatsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

61/2020

energia

751,00 EUR Sedemstopäťdesiatjeden eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

58/2020

telefón

20,58 EUR Dvatsať eur päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

71/2020

ochranné rúška

19,70 EUR devätnásť eur sedemdesiat centov

PENTRIX s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

65/2020

Magyar hetilap

38,00 EUR Tridsaťosem eur

Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány

Obec Bohúňovo

10.07.2020

62/2020

energia

62,00 EUR Šesťdesiatdva eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

60/2020

nebezpečný odpad

16,80 EUR Šestnásť eur osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

59/2020

odvoz KO

304,56 EUR Tristoštyri eur päťdesiatšesť centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

56/2020

plyn OcÚ

55,00 EUR Päťdesiaťpäť eur

SPP

Obec Bohúňovo

10.07.2020

55/2020

plyn dôch.

4,00 EUR Štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

10.07.2020

57/2020

Stavebné práce, rekonštrukcia MK

20 743,96 EUR Dvatsaťtisíc sedemstoštyridsaťtri eur deväťdesiatšesť centov

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

10.07.2020

54/2020

stravné lístky

420,58 EUR Štyristodvatsať eur päťdesiatosem centov

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

53/2020

Príručka účtovníctva

33,00 EUR Tridsaťtri eur

RVC Rimavská Sobota

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: