Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.02.2020

3/2020

technik PO

66,00 EUR

Lisák Stanislav

Obec Bohúňovo

17.02.2020

2/2020

ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov

44,63 EUR

PRIMA BANKA Slovensko a. s.

Obec Bohúňovo

17.02.2020

1/2020

stravné lístky

834,02 EUR

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

164/2019

vývoz jedlých olejov a tukov

36,00 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

161/2019

kanc. potreby

80,40 EUR

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

09.01.2020

160/2019

vykonané práce

100,00 EUR

Lipták Gabriel

Obec Bohúňovo

09.01.2020

159/2019

vodné

16,05 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

157/2019

telefón

20,77 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

163/2019

poukážky

410,00 EUR

TESCO STORES SR

Obec Bohúňovo

09.01.2020

158/2019

mobil

23,63 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

156/2019

nebezpečný odpad

16,80 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

155/2019

odvoz KO

283,44 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

154/2019

Új No

14,40 EUR

Slovenská pošta a. s.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

152/2019

demolačné a stavebné práce stredovekého kostola

20 830,70 EUR

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

09.01.2020

151/2019

rekonštrukčné práce na garáže pri r.d. č. 24

264,00 EUR

Jozef Szőke

Obec Bohúňovo

09.01.2020

150/2019

plyn OcÚ

273,00 EUR

SPP

Obec Bohúňovo

09.01.2020

149/2019

plyn dôch.

4,00 EUR

SPP

Obec Bohúňovo

09.01.2020

148/2019

zdravotnícky lekársky posudok

15,00 EUR

MUDr. Drábik Vladimír

Obec Bohúňovo

09.01.2020

153/2019

obecné noviny

93,60 EUR

INPROST spol. s r.o.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

162/2019

pracovná obuv a prac. rukavice

150,90 EUR

Janete s. r. o.

Obec Bohúňovo

09.01.2020

147/2019

energia

68,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

23.12.2019

143/2019

projektová dokumentácia rekonštrukcie MK

300,00 EUR

Ing. Miroslav Leško - mi.les.projekt

Obec Bohúňovo

23.12.2019

145/2019

vypracovanie štúdie parku pri stred.kostoli

500,00 EUR

Ing. Peter Szappanos

Obec Bohúňovo

23.12.2019

146/2019

energie

49,80 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

23.12.2019

144/2019

mobil

23,09 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: