Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.10.2020

104/2020

prístup do CRE

6,60 EUR šesť eur a šesťdesiat centov

Slovenská komora exekútorov

Obec Bohúňovo

14.10.2020

102/2020

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

14.10.2020

101/2020

oprava VO

35,80 EUR tridsaťpäť eur a osemdesiat centov

Barnabáš Csolto EXPRESS

Obec Bohúňovo

10.09.2020

99/2020

oprava obecného rozhlasu

254,18 EUR dvestopäťdesiatštyri eur a osemnásť centov

Ján Farkašovský

Obec Bohúňovo

10.09.2020

100/2020

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

10.09.2020

95/2020

energia

751,00 EUR sedemstopäťdesiatjeden eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

10.09.2020

94/2020

telefón

20,58 EUR dvadsaťdva eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

10.09.2020

98/2020

nebezpečný odpad

16,80 EUR šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.09.2020

97/2020

odvoz KO

312,24 EUR tristodvanásť eur a dvadsaťštyri centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.09.2020

93/2020

plyn OcÚ

22,00 EUR dvadsaťdva eur

SPP

Obec Bohúňovo

10.09.2020

92/2020

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

10.09.2020

90/2020

členské

113,60 EUR stotrinásť eur a šesťdesiat centov

Občianske združenie KRAS

Obec Bohúňovo

10.09.2020

91/2020

stravné lístky

420,58 EUR štyristodvadsať eur a päťdesiatosem centov

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.09.2020

86/2020

telefón

20,58 EUR dvadsaťdva eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

10.09.2020

89/2020

mat. vyd.

99,10 EUR deväťdesiatdeväť eur a desať centov

KAM - BET, spol. s r.o.

Obec Bohúňovo

10.09.2020

88/2020

technik PO

66,00 EUR šesťdesiatšesť eur

Lisák Stanislav

Obec Bohúňovo

10.09.2020

87/2020

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

10.09.2020

84/2020

nebezpečný odpad

16,80 EUR šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.09.2020

83/2020

odvoz KO

308,88 EUR tristoosem eur a osemdesiatosem centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.09.2020

82/2020

plyn OcÚ

22,00 EUR dvadsaťdva eur

SPP

Obec Bohúňovo

10.09.2020

79/2020

oprava rozvodnej skrine

62,23 EUR šesťdesiatdva eur a dvadsaťtri centov

Ján Farkašovský

Obec Bohúňovo

10.09.2020

81/2020

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

10.09.2020

85/2020

mat.vyd. AČ

34,50 EUR tridsaťštyri eur a päťdesiat centov

Mountfield SK, s.r.o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

78/2020

vodné

24,50 EUR dvatsaťštyri eur päťdesiat centov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

77/2020

kanc. potreby

29,80 EUR dvatsaťdeväť eur osemdesiat centov

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: