Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.07.2020

60/2020

nebezpečný odpad

16,80 EUR Šestnásť eur osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

59/2020

odvoz KO

304,56 EUR Tristoštyri eur päťdesiatšesť centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

56/2020

plyn OcÚ

55,00 EUR Päťdesiaťpäť eur

SPP

Obec Bohúňovo

10.07.2020

55/2020

plyn dôch.

4,00 EUR Štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

10.07.2020

57/2020

Stavebné práce, rekonštrukcia MK

20 743,96 EUR Dvatsaťtisíc sedemstoštyridsaťtri eur deväťdesiatšesť centov

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

10.07.2020

54/2020

stravné lístky

420,58 EUR Štyristodvatsať eur päťdesiatosem centov

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

53/2020

Príručka účtovníctva

33,00 EUR Tridsaťtri eur

RVC Rimavská Sobota

Obec Bohúňovo

06.05.2020

52/2020

materiálové výdavky

80,14 EUR osemdesiat eur a štrnásť eur

K and H trading, s.r.o.

Obec Bohúňovo

06.05.2020

46/2020

telefón

21,00 EUR dvatsaťjeden eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

06.05.2020

50/2020

tmobil

26,72 EUR dvatsaťšesť eur a sedemdesiatdva

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

06.05.2020

49/2020

nebezpečný odpad

16,80 EUR šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

06.05.2020

48/2020

odvoz KO

458,34 EUR štyristopäťdesiatosem eur a tridsaťštyri centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

06.05.2020

51/2020

materiálové výdavky

61,00 EUR šestdesiatjeden eur

GOTANA, s. r. o.

Obec Bohúňovo

06.05.2020

47/2020

materiálové výdavky

24,50 EUR dvatsaťštyri eur a päťdesiat centov

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

06.05.2020

45/2020

plyn OcÚ

144,00 EUR stoštyridsaťštyri eur

SPP

Obec Bohúňovo

06.05.2020

44/2020

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

06.05.2020

43/2020

spracovanie grafického návrhu a rozpočtu

100,00 EUR sto eur

Ing. Peter Szappanos

Obec Bohúňovo

06.05.2020

42/2020

tlačivá

19,82 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Bohúňovo

06.05.2020

41/2020

materiálové výdavky AČ

46,49 EUR štyridsaťšesť eur a štyridsaťdeväť centov

K and H trading, s.r.o.

Obec Bohúňovo

06.05.2020

40/2020

notebook ASUS a program antivír.

647,98 EUR šestoštyridsaťsedem eur a deväťdesiatosem centov

Servis Básthy a Koreň s. r. o.

Obec Bohúňovo

06.05.2020

38/2020

telefón

20,58 EUR dvatsať eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

06.05.2020

39/2020

mobil

23,58 EUR dvatsaťtri eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

06.05.2020

37/2020

plyn OcÚ

262,00 EUR dvestošesťdesiatdva

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Obec Bohúňovo

06.05.2020

36/2020

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

06.05.2020

35/2020

nebezpečný odpad

16,80 EUR šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: