Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.12.2020

134/2020

mat. výd. AČ

132,92 EUR stotridsaťdva eur a deväťdesiatdva centov

K and H trading, s.r.o.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

128/2020

energia

62,00 EUR šesťdesiatdva eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

126/2020

terenné úpravy

150,00 EUR stopäťdesiatpäť eur

Juraj Bernáth, Minibager

Obec Bohúňovo

30.12.2020

125/2020

plyn OcÚ

229,00 EUR dvestodvatsaťdeväť eur

SPP

Obec Bohúňovo

30.12.2020

124/2020

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

30.12.2020

123/2020

ochranné a dezinfekčné prostriedky

103,56 EUR stotri eur a päťdesiatšesť centov

MinioS., s.r.o.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

122/2020

kanc.potreby

17,80 EUR sedemnásť eur a osemdesiat centov

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

30.12.2020

121/2020

POD2020

4 863,80 EUR štyritisícosemstošesťdesiattri eur a osemdesiat centov

Juraj Bernáth, Minibager

Obec Bohúňovo

30.12.2020

120/2020

kanc. nábytok

248,00 EUR dvestoštyridsaťosem eur

ISCON, s.r.o

Obec Bohúňovo

29.12.2020

115/2020

telefón

20,65 EUR dvadsať eur a šesťdesiatpäť centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

119/2020

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

118/2020

nebezpečný odpad

16,80 EUR šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

29.12.2020

117/2020

odvoz KO

456,18 EUR štyristopäťdesiatšesť eur a osemnásť centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

29.12.2020

116/2020

remeselnícky dielňa TTD

155,00 EUR stopäťdesiatpäť eur

Gyöngyike Mátéová

Obec Bohúňovo

29.12.2020

112/2020

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

29.12.2020

113/2020

plyn OcÚ

139,00 EUR stotridsaťdeväť eur

SPP

Obec Bohúňovo

29.12.2020

114/2020

Regenerácia okolia stredovekého kostola

497,00 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur

Juraj Bernáth, Minibager

Obec Bohúňovo

28.12.2020

111/2020

mat.výdyvka

125,16 EUR stodvatsaťpäť eur šestnásť centov

CreoCom

Obec Bohúňovo

14.10.2020

110/2020

stravné lístky

420,58 EUR štyristodvadsať eur a päťdesiatosem centov

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

14.10.2020

109/2020

odvoz za likvidáciu odpadu z VKK

253,38 EUR dvestopäťdesiattri eur a tridsaťosem centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

14.10.2020

108/2020

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

14.10.2020

107/2020

nebezpečný odpad

16,80 EUR šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

14.10.2020

106/2020

odvoz KO

315,60 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

14.10.2020

105/2020

telefón

21,02 EUR dvadsaťjeden eur a dva centy

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

14.10.2020

103/2020

plyn OcÚ

45,00 EUR štyridsaťpäť eur

SPP

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: