Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.06.2017

48/2017

mobil

30,85 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

06.06.2017

47/2017

elektrina

190,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

06.06.2017

46/2017

služby

83,65 EUR

Ives-Organizácia pre informatiku verejnej správy

Obec Bohúňovo

06.06.2017

42/2017

nebezpečný odpad

16,80 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

06.06.2017

41/2017

tko

264,36 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

06.06.2017

45/2017

telefon

26,61 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

06.06.2017

44/2017

plyn kd

50,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Obec Bohúňovo

06.06.2017

43/2017

plyn klub dôchodcov

2,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Obec Bohúňovo

01.06.2017

40/2017

spracovani e o hlásení odpadu

12,00 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

01.06.2017

39/2017

tko

264,31 EUR

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

01.06.2017

37/2017

telefón

20,58 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

01.06.2017

38/2017

mobil

30,89 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

01.06.2017

36/2017

plyn KD

130,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Obec Bohúňovo

01.06.2017

35/2017

plyn klub dôchodcov

4,00 EUR štyri

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Obec Bohúňovo

01.06.2017

34/2017

nebezpečný odpad

16,80 EUR šestnásť

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

01.06.2017

33/2017

tko

262,97 EUR dvestošesťdesiatdva

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

02.05.2017

32/2017

vodné

17,29 EUR sedemnásť

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

02.05.2017

29/2017

telefon

21,38 EUR dvadsaťjeden

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

02.05.2017

31/2017

mobil

31,23 EUR tridsaťjeden

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

02.05.2017

29/2017

nebezpečný odpad

16,80 EUR šestnásť

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

02.05.2017

28/2017

tko

263,37 EUR dvestošesťdesiattri

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

02.05.2017

27/2017

licenčný poplatok webová stránka

240,00 EUR dvestoštyridsať

Galileo

Obec Bohúňovo

02.05.2017

26/2017

plyn KD

237,00 EUR dvestotridsaťsedem

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Obec Bohúňovo

02.05.2017

25/2017

plyn klub dôchodcov

7,00 EUR sedem

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Obec Bohúňovo

20.03.2017

24/2017

elektrická energia klub dôchodcov

126,40 EUR

Ref. kresťanská cirkev na Slovensku , Cirkevný zbor Bohúňovo

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: