Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.09.2020

83/2020

odvoz KO

308,88 EUR tristoosem eur a osemdesiatosem centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.09.2020

82/2020

plyn OcÚ

22,00 EUR dvadsaťdva eur

SPP

Obec Bohúňovo

10.09.2020

79/2020

oprava rozvodnej skrine

62,23 EUR šesťdesiatdva eur a dvadsaťtri centov

Ján Farkašovský

Obec Bohúňovo

10.09.2020

81/2020

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

10.09.2020

85/2020

mat.vyd. AČ

34,50 EUR tridsaťštyri eur a päťdesiat centov

Mountfield SK, s.r.o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

78/2020

vodné

24,50 EUR dvatsaťštyri eur päťdesiat centov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

77/2020

kanc. potreby

29,80 EUR dvatsaťdeväť eur osemdesiat centov

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

10.07.2020

76/2020

inštalácie plyn. kachiel

600,00 EUR šesto eur

Attila Halász - PLYNEX

Obec Bohúňovo

10.07.2020

68/2020

oprava has.zar.

91,20 EUR Deväťdesiatjeden eur dvatsať centov

Fejes Mikulás

Obec Bohúňovo

10.07.2020

75/2020

mobil

24,00 EUR dvatsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

74/2020

telefón

20,58 EUR dvadsať eur osemdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

73/2020

nebezpečný odpad

16,80 EUR šestnásť eur osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

72/2020

odvoz KO

314,64 EUR Tristoštrnásť eur šesdesiatštyri centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.09.2020

80/2020

pracovná odev AČ

88,00 EUR osemdesiatosem eur

Janete s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

70/2020

plyn OcÚ

24,00 EUR dvatsaťštyri eur

SPP

Obec Bohúňovo

10.07.2020

69/2020

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

10.07.2020

67/2020

vývoz jedlých olejov a tukov

36,00 EUR Tridsaťšesť eur

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

66/2020

licenčný poplatok

240,00 EUR Dvestoštyridsať eur

Galileo

Obec Bohúňovo

10.07.2020

64/2020

služby STP APV

83,65 EUR Osemdesiattri eur šesťdesiatpäť centov

Ives-Organizácia pre informatiku verejnej správy

Obec Bohúňovo

10.07.2020

63/2020

mobil

24,00 EUR Dvatsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

61/2020

energia

751,00 EUR Sedemstopäťdesiatjeden eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

58/2020

telefón

20,58 EUR Dvatsať eur päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

71/2020

ochranné rúška

19,70 EUR devätnásť eur sedemdesiat centov

PENTRIX s. r. o.

Obec Bohúňovo

10.07.2020

65/2020

Magyar hetilap

38,00 EUR Tridsaťosem eur

Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány

Obec Bohúňovo

10.07.2020

62/2020

energia

62,00 EUR Šesťdesiatdva eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: