Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.12.2020

146/2020

školenie BOZP AČ

20,00 EUR

Lisák Stanislav

Obec Bohúňovo

30.12.2020

145/2020

vodné

28,87 EUR dvadsaťosem eur a osemdesiatsedem centov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

143/2020

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

141/2020

odvoz KO

322,32 EUR tristodvadsaťdva eur a tridsaťdva centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

142/2020

nebezpečný odpad

16,80 EUR šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

139/2020

telefón

20,58 EUR dvadsať eur a päťdesiatosem centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

144/2020

poukážky

400,00 EUR štyristo eur

TESCO STORES SR

Obec Bohúňovo

30.12.2020

140/2020

časopis

18,00 EUR osemnásť eur

Slovenská pošta a. s.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

138/2020

plyn OcÚ

270,00 EUR dvestosedemdesiat eur

SPP

Obec Bohúňovo

30.12.2020

137/2020

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

30.12.2020

136/2020

vývoz jedlých olejov

36,00 EUR tridsaťšesť eur

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

135/2020

stravné lístky

420,58 EUR štyristodvadsať eur a päťdesiatosem centov

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

133/2020

mzdy verzie CD

181,40 EUR stoosemdesiatjeden eur a štyridsať centov

Asseco solutions a. s.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

132/2020

mobil

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

131/2020

nebezpečný odpad

16,80 EUR šestnásť eur a osemdesiat centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

130/2020

odvoz KO

313,68 EUR tristotrinásť eur a šesťdesiatosem centov

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

127/2020

energia

751,00 EUR sedemstopäťdesiatjeden eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

129/2020

telefón

21,02 EUR dvatsaťjeden eur a dva centov

Slovak Telekom a. s.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

134/2020

mat. výd. AČ

132,92 EUR stotridsaťdva eur a deväťdesiatdva centov

K and H trading, s.r.o.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

128/2020

energia

62,00 EUR šesťdesiatdva eur

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

126/2020

terenné úpravy

150,00 EUR stopäťdesiatpäť eur

Juraj Bernáth, Minibager

Obec Bohúňovo

30.12.2020

125/2020

plyn OcÚ

229,00 EUR dvestodvatsaťdeväť eur

SPP

Obec Bohúňovo

30.12.2020

124/2020

plyn dôch.

4,00 EUR štyri eurá

SPP

Obec Bohúňovo

30.12.2020

123/2020

ochranné a dezinfekčné prostriedky

103,56 EUR stotri eur a päťdesiatšesť centov

MinioS., s.r.o.

Obec Bohúňovo

30.12.2020

122/2020

kanc.potreby

17,80 EUR sedemnásť eur a osemdesiat centov

Patrik Pánik

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: