Obsah

Detail faktúry č.: 57/2020
 • Typ faktúry
 • Číslo faktúry
  57/2020
 • Číslo zmluvy
 • Číslo objednávky
 • Popis plnenia
  Stavebné práce, rekonštrukcia MK
 • Cena
  20 743,96 EUR Dvatsaťtisíc sedemstoštyridsaťtri eur deväťdesiatšesť centov
 • Dátum doručenia
  6.5.2020
 • Dátum splatnosti
  30.5.2020
 • Dátum úhrady
  11.5.2020
 • Dátum vystavenia
  1.5.2020
 • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
 • Dátum zverejnenia
  10.7.2020
 • Odberateľ
  Obec Bohúňovo
 • IČO
  00328111
 • DIČ
  2020961195
 • Adresa
  Bohúňovo 72, 04912
 • Telefón
  058/7920127
 • E-mail
  obecbohunovo@gmail.com
 • Web
  www.bohunovo.sk
 • Dodávateľ
  Ján Hronec vodár
 • IČO
  30286395
 • DIČ
  1020673698
 • Adresa
  Pod Kalváriou 14, 048 01 Rožňava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Poznámka
Dokumenty