Navigácia

Obsah

Začalo sa sčítanie obyvateľov

Typ: ostatné
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15. februára do 31. marca. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické. To znamená, že obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu SODB2021.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. apríla 2021 a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021. O priebehu sčítania touto formou Vás budeme včas informovať.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/Letak_USVNM_a_SU_SR_A4_slovensky.pdf


Vytvorené: 16. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 2. 2021 15:20
Autor: Beke Beáta