Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je utorok, 25.2.2020, 22:12:19

Navigácia

Obsah

Oznámenie o vyhlásenie výziev MAS KRAS

Typ: ostatné
MAS KRAS vyhlásila výzvy na ŽoNFP pre podnikateľský sektor.

MAS KRAS vyhlásila výzvy na ŽoNFP pre podnikateľský sektor na opatrenia z PRV podopatrenie 4.2 - výzvy MAS_039/4.2/1 a pre podopatrenie 6.4 - výzvu MAS_039/6.4/1 . Výzvy so všetkými prílohami nájdete na webovej stránke MAS KRAS tu: 

Výzva na podopatrenie 4.2: http://www.maskras.sk/strategia-clld/prv-vyzvy-a-suvisiace-dokumenty/vyzva-pre-podopatrenie-42/

Výzva na podopatrenie 6.4 :  http://www.maskras.sk/strategia-clld/prv-vyzvy-a-suvisiace-dokumenty/vyzva-pre-podopatrenie-64/

Ďalej bola v rámci implementácie stratégie CLLD pre MAS OZ KRAS dňa 23.10.2019 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o projekt nasledovne:
Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:           5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita:                       A1 Podpora podnikania a inovácií
Kód výzvy:  IROP-CLLD-Q091-511-001
Výzvu so všetkými prílohami nájdete tu: http://www.maskras.sk/strategia-clld/irop-harmonogram-vyzvy/vyzvy-pre-cast-irop/


Vytvorené: 28. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 12. 2019 09:46
Autor: BEÁTA BEKE